Joaquim Nin, Lluís Soler, Adam Tomàs i Eva Mata, vicepresidents de la Diputació de Tarragona

Els 27 diputats i diputades de la corporació s’han reunit aquest dimarts per celebrar el primer ple del mandat 2019-2023. Entre d’altres, s’ha donat compte del nomenament de la vicepresidenta i dels vicepresidents, seguint criteris de paritat. En concret, Joaquim Nin és el vicepresident primer; Lluís Soler, vicepresident segon; Adam Tomàs, vicepresident tercer i Eva Mata vicepresidenta quarta. El conjunt dels 4 vicepresidents i de la presidenta representa la diversitat territorial de la demarcació, amb 2 vicepresidències ebrenques, 2 de penedesenques i la presidència del Camp de Tarragona.

En el ple d’avui també s’han designat els presidents dels organismes autònoms, s’han aprovat els membres de la Junta de Govern, el nombre de dedicacions exclusives i parcials i les seves retribucions, i el personal eventual.

En les properes setmanes, se celebrarà un nou ple per acordar les delegacions de competències dels membres del Govern i definir el cartipàs.

ORGANITZACIÓ GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA MANDAT 2019-2023

PRESIDÈNCIA

Noemí Llauradó i Sans

VICEPRESIDÈNCIES

Vicepresident primer: Joaquim Nin Borredà

Vicepresident segon: Lluís Soler Panisello

Vicepresident tercer: Adam Tomàs i Roiget

Vicepresidenta quarta: Eva Maria Mata i Sendra

MEMBRES JUNTA DE GOVERN

Noemí Llauradó i Sans

Joaquim Nin Borredà

Lluis Soler Panisello

Adam Tomàs i Roiget

Eva Maria Mata i Sendra

Pere Segura Xatruch

Pere Granados Carrillo

Pau Ricomà i Vallhonrat

Camí Mendoza i Mercè

Enric Adell i Moragrega

PRESIDENT ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT DE TURISME

Lluís Soler Panisello

PRESIDENT ORGANISME AUTÒNOM DE BASE-GESTIÓ D’INGRESSOS

Eduard Rovira i Gual

COMISSIONS INFORMATIVES I ESPECIALS

Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació, Emprenedoria i Assumptes Generals
Comissió Informativa de Serveis Generals, Contractació i Expropiacions
Comissió Informativa d’Hisenda i Economia
Comissió Informativa de Coneixement i Qualitat
Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Ciutadà
Comissió Informativa del Servei d’Assistència Municipal
Comissió Informativa dels Serveis d’Assistència al Territori
Comissió Especial de Comptes
Comissió Especial de Seguiment del Codi de Conducta dels alts càrrecs de la Diputació de Tarragona