Fundación Repsol i el Complex Industrial de Repsol destinen 15.000 euros a projectes socials a Tarragona

Fundación Repsol i el Complex Industrial de Repsol a Tarragona, han atorgat els ajuts corresponents a la convocatòria per a projectes socials que es desenvolupen a l’entorn d’aquest complex. Aquesta convocatòria s’emmarca dins del compromís de Repsol de contribuir al benestar de la societat, millorar la qualitat de vida de les persones i aconseguir un major desenvolupament social, educatiu, ambiental i cultural, especialment a les zones on és present.

Un total de 17 projectes han optat a obtenir els ajuts en aquesta segona convocatòria.Finalment, els 3 projectes seleccionats i que per tant, rebran suport econòmic per part de Fundación Repsol, són els següents:

Associació quilòmetre zero, pel projecte “AmbTu”. Aquesta associació treballa amb i per a persones que es troben en situació de gran vulnerabilitat social i les acompanya perquè puguin millorar la seva qualitat de vida. Principalment, els seus projectes s’adrecen a infants, adolescents i joves en risc.

El projecte “AmbTu” gira entorn a joves tutelats i extutelats, que són aquells que han viscut la seva infància i/o adolescència en un centre de protecció de menors i que amb la majoria d’edat, l’han d’abandonar. L’objectiu d’aquest projecte és que voluntaris de més de 30 anys, acompanyin aquets joves en el seu procés d’emancipació i els donin suport en les accions quotidianes, ja que no disposen de l’ajuda familiar necessària per fer-ho amb garanties. L’ajut econòmic concedit a aquest projecte és de 7.000€.

Institut Escola Mediterrani, amb el seu projecte per a la implementació d’activitats educatives. Durant el curs 2009-10, aquesta escola va presentar un alt nivell d’absentisme, fracàs escolar, baixes expectatives cap als alumnes i dificultats de relacions amb les famílies. A partir del curs 2011-12, el centre escolar Institut Escola Mediterrani, és va convertir en Comunitat d’Aprenentatge i es va anar adaptant fins a transformar-se en referent positiu i d’èxit educatiu per a les famílies.

El projecte presentat preveu fer un pas més enllà i oferir classes extraescolars d’anglès, crear una aula de laboratori i tecnologia i adquirir material de formació per a les famílies. L’ajut destinat a aquest projecte és de 3.000 €.

Fundació privada Formació i Treball, pel projecte de menjador social “Taula amiga”. Aquest menjador social ofereix menjar els 365 dies de l’any a més de 65 persones diàriament, i també entrega aliments frescos i secs a les famílies perquè puguin cuinar-los a casa. D’aquesta manera, es busca intentar normalitzar la situació de pobresa alimentària que pateixen.

El projecte “Taula amiga”, que rebrà un ajut de 5.000 €, busca potenciar l’entrega de productes frescos, com carn, peix, verdures, etc. Així com donar eines i autonomia a les famílies per tal que puguin superar aquestes situacions.

Fundación Repsol i el Complex Industrial de Repsol a Tarragona han destinat un total de 15.000€ per al conjunt d’aquests ajuts. Les quantitats atorgades es destinaran íntegrament al desenvolupament dels projectes guanyadors.