Realitzat amb èxit un exercici d’emergència al Moll de la Química del Port de Tarragona

En aquest simulacre han participat SASEMAR, Capitania Marítima Tepsa, Policia Portuària, Bombrers de Parcs Químics, Bombers de la Generalitat i Prevenport

A les instal·lacions de Tepsa al Moll de la Quimica del Port de Tarragona s’ha dut a terme aquest dilluns un simulacre d’emergència amb l’activació del Pla d’Autoprotecció del Port  de Tarragona (PAU), així com el l Pla Interior Marítim (PIM). L’exercici ha consistit en un  suposat incident amb una explosió i posterior incendi i vessament de 2.000 litres de greix  animal directament al mar.  

Aquest exercici ha permès posar en funcionament el pla d’emergència de la terminal  portuària i la seva coordinació amb el PAU del Port de Tarragona, així com del Pla Interior  Marítim, i el Pla Interior Marítim i d’Autoprotecció de Tepsa. 

Al simulacre hi han participat una setantena d’efectius entre Bombers de la Generalitat,  Protecció Civil de la Generalitat, bombers del Parc Químic, mitjans sanitaris de PrevenPort,  el Centre de Coordinació i Salvament (CCS), Capitania Marítima, Salvament Marítim i la  Policia Portuària del Port de Tarragona en coordinació amb la terminal portuària Tepsa.  Tots ells han desenvolupat tasques de cooperació per tal de resoldre l’incident amb les  actuacions més adients i consensuades. 

Objectius assolits 

L’objectiu d’aquest simulacre ha estat comprovar la capacitat de resposta i organitzativa del  personal en situació d’emergència. A més de l’àmbit legal obligatori, el simulacre ha donat  resposta a la consecució dels diversos objectius de caràcter operatiu, formatiu i de  manteniment i control de les mesures de seguretat establertes que s’havien plantejat. 

També s’ha comprovat la coordinació entre els diferents plans en les instal·lacions  implicades amb el Pla d’Autoprotecció del Port i amb el Pla Marítim Interior, en fase  d’emergència, i verificat el funcionament del pla d’avisos als diferents organismes del Port  de Tarragona, el control dels diferents temps de resposta, així com les comunicacions i  coordinació dels diferents components (Instal·lacions, Centre de Control de l’Autoritat  Portuària, Forces i Cossos de Seguretat, Bombers i la resta de grups d’actuació implicats).