L’Institut Pere Martell participarà en un projecte europeu de centres d’excel·lència d’FP

El centre tarragoní serà el primer de Catalunya que hi participi

L’Institut Pere Martell de Tarragona serà el primer de Catalunya en participar en un projecte europeu de centres d’excel·lència de Formació Professional (FP). El projecte durarà quatre anys i l’institut ha estat seleccionat per l’Agència Executiva Europea per l’Educació, l’Audiovisual i la Cultura, en el marc del programa Erasmus+. La iniciativa convertirà el Pere Martell en un centre d’excel·lència professional en Economia Verda.
El projecte s’anomena ‘3LoE Three-level centres of professional excellence: Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy’. El seu objectiu és aconseguir una millora sostenible dels cicles de formació professional de la família d’energia i aigua.
És per això que les accions principals pretenen afrontar els reptes de l’economia verda a través d’una cooperació transnacional. També hi participen vint entitats europees més, localitzades en set països diferents, així com 60 socis associats de tretze països.

A cada país s’establiran i es gestionaran centres d’excel·lència professional en Economia Verda i se’n garantirà la seva continuïtat. Amb la millora dels cicles formatius de la família d’energia i aigua es vol donar resposta a la demanda de joves professionals per part de les empreses del sector.

Amb aquesta actuació es vol contribuir a la competitivitat de les pimes en l’economia verda, així com també, a vetllar per l’estalvi energètic, l’ús d’energies renovables, i la protecció del medi ambient i del clima per part de pimes innovadores i qualificades.