Les Oficines Municipals d’Atenció Ciutadana de la Rambla, plaça de la Font i Ponent reobren dilluns

Caldrà sol·licitar cita prèvia i mantenir les garanties de seguretat, com portar guants i mascareta

L’Ajuntament de Tarragona reobrirà dilluns 18 de maig les Oficines d’Atenció Municipal Ciutadanes (OMAC) de la Rambla Nova, la plaça de la Font (per la ciutadania que viu al centre i hagi de tramitar temes de tributs) i Ponent però únicament s’atendrà a les persones que tinguin cita prèvia.

Aquesta mesura s’aplica per evitar aglomeracions, així com per garantir una bona atenció ciutadana. “La tornada a la normalitat en l’atenció al públic la farem amb totes les garanties de seguretat i higièniques perquè volem minimitzar el risc de nous contagis”, explica el conseller de Serveis Centrals, Jordi Fortuny. Per aquest motiu, per accedir a les oficines caldrà:

Portar guants i mascareta

Respectar una distància de seguretat entre persones de 2 metres.
Atendre les indicacions del personal municipal respecte al límit en l’aforament.
Els acompanyants esperaran fora, només accedirà la persona que hagi de realitzar el tràmit.
L’Ajuntament de Tarragona també posarà a disposició de la ciutadania gel hidroalcohòlic, guants i mascaretes a les seves oficines d’atenció municipal.

Mesures de prevenció de l’oficina

S’han instal·lat mampares de separació a les taules entre el personal municipal i l’usuari, amb una obertura per tal de fer l’intercanvi de papers.
El taulell d’informació també estarà protegit amb mampara.
S’han delimitat els espais per tal de senyalitzar les distàncies correctes de seguretat
Es realitza neteja i desinfecció diàries.
L’Ajuntament ha aprovat el decret 2020/4814, pel qual s’estableixen les dates i condicions per al retorn a les dependències municipals. Es tracta d’un pas més per a la recuperació progressiva d’una certa normalitat a totes les activitats. Actualment, però, poc més del 61% dels treballadors de l’Ajuntament permet el teletreball, situació que es potenciarà al màxim en tots aquells casos que sigui possible.