L’Ajuntament de Tarragona obre una convocatòria extraordinària de subvencions per a entitats del seguici popular

L'objectiu és compensar l’aturada de les activitats habituals d’aquestes entitats arran de la crisi sanitària de la COVID19

L’Ajuntament de Tarragona convoca de manera excepcional per enguany una línia de subvencions per a entitats del Seguici Popular a fi i efecte de compensar la situació i l’aturada en les activitats habituals d’aquestes entitats provocada per la crisi sanitària de la COVID19. Tal com ha expressat l’alcalde i conseller de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Pau Ricomà, “l’objectiu de la convocatòria és facilitar a les entitats la represa de la cultura popular en les millors condicions possibles”.

Son objecte de la subvenció les despeses de funcionament de l’entitat i les despeses específiques de la seva activitat, com per exemple, l’adquisició de vestuari o la restauració d’algun element.

La presentació de la sol·licitud per demanar la subvenció s’ha de fer mitjançant registre abans del proper 31 de juliol.

Cada entitat del Seguici pot sol·licitar fins a un màxim de 1.000 €. L’import total que l’Ajuntament destinarà a la subvenció és de 20.000 €.