L’Ajuntament de Tarragona engega els treballs de renovació de l’enllumenat a Bonavista

Les noves llums incorporen la tecnologia LED, per una millor eficiència i qualitat del nivell lumínic

Imatge d'un operari posant les noves llums. Foto CEDIDA

Aquesta setmana s’han iniciat els treballs de millora de l’enllumenat de Bonavista amb la renovació de 1.066 unitats de llumeneres, que compren tots els carrers i places del barri, en les quals s’incorpora la tecnologia LED per a la millora de l’eficiència i la qualitat del nivell lumínic.

El conseller de Territori de l’Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, ha explicat que “volem una ciutat estalviadora i sostenible i això passa també per apostar per la tecnologia LED. Els veïns de Bonavista tenen dret a tenir el barri ben il·luminat i en bones condicions, i per això fem aquesta inversió. Ens esforcem per generar benestar a tots els barris de Tarragona”.

Actualment, l’enllumenat de Bonavista està format per llumeneres d’halogenurs metàl·lics de tipologia esfèrica de grans dimensions. Degut a les característiques dels carrers i al constant trànsit de petits camions, sovint es veuen afectades per col·lisions que causen micro esquerdes a la carcassa de l’esfera. En cas de pluja, l’aigua entra per aquestes micro esquerdes i causa dispars recurrents de proteccions i avaries  a la instal·lació elèctrica.

Per aquest motiu, la nova llumenera que s’instal·larà és de reduïdes dimensions, perquè la majoria de carrers hi ha balcons sortints que ocupen gran part de la vorera, i es vol instal·lar un tipus de punt de llum que sigui resistent a col·lisions, però amb unes característiques lumíniques que permetin assegurar una bona eficiència energètica i lumínica. A més amb el canvi, se substituiran els halogenurs metàl·lics  per LEDs, una tecnologia que millora la qualitat del nivell lumínic i l’eficiència energètica.

Pel que fa als suports, es mantindran els existents ja que es troben en bon estat però es repintaran. També s’establirà un sistema de control centralitzat per millorar l’eficàcia del servei.

El cost econòmic de la substitució de les 1.066 llamineres més les millores addicionals tenen un cost de 461.167€ (IVA inclòs) i els treballs els executarà l’empresa Etra Bonal, SA. Està previst que a principis del mes de desembre tot el treball estigui enllestit.