La Universitat Rovira i Virgili aprova el seu primer codi ètic

El document és fruït del treball d'una comissió tècnica i d'una comissió dels membres del Claustre i de la participació de la comunitat universitària

La rectora de la URV, Maria José Figueras. Foto CEDIDA

El Claustre d’avui ha aprovat diversos documents que guiaran les accions de la Universitat i la seva comunitat els propers anys: el primer codi ètic de la URV, la Visió internacional URV 2025, l’actualització de la Política de Qualitat i el compromís per la biodiversitat als campus de la URV. A més a més, s’ha presentat el primer informe del III Pla d’Igualtat.

El nou codi ètic que s’ha aprovat és un document que orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat i el territori. Respon al compromís social de la URV i actualitza els principis reconeguts a l’Estatut; ha d’orientar la conducta i bones pràctiques de la comunitat universitària, i definir la gestió de la qualitat ètica de la Universitat. Es basa en deu principis: bon govern, compromís social, benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat, i sostenibilitat.

El codi ètic ha estat el resultat del treball d’una comissió tècnica i una comissió de membres del Claustre i del procés de participació de la comunitat universitària, que ha fet un total de 116 aportacions.

Es tracta d’un codi general, que es concreta amb la normativa que la institució ja té, com ara la normativa de plagi o el codi ètic de la recerca. No és sancionador sinó que és inspirador de la conducta, ha explicat la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps; per tant, no detalla conductes concretes ni tampoc jerarquitza els valors o principis que el regeixen. Incorpora un canal ètic, on la comunitat universitària pot enviar les propostes de millora i suggeriments.