La Conselleria de Joventut obre una fase de consulta, debat i opinió

Per tal d'elaborar el Pla Local Tarragona Jove 2021 - 2024

A partir d’avui i fins al 4 de maig, la Conselleria de Joventut ha habilitat una enquesta en línia per a dur a terme una nova fase de consulta, debat i opinió per tal de valorar l’estat actual dels programes, serveis i recursos dirigits a les persones joves. Amb aquest objectiu i a partir de diferents propostes que s’exposen a continuació es preveu elaborar el Pla Local Tarragona Jove.

En aquesta primera proposta, es podran fer propostes i exposar la seva visió mitjançant diverses eines i espais d’opinió, a través d’una enquesta de fàcil resposta on analitzar tant el grau de coneixement dels recursos i equipaments juvenils com els usos i participació a les accions i activitats que s’hi desenvolupen. A la vegada, també s’hi poden aportar idees i iniciatives com presentar una proposta d’activitat educativa o per actuar en els cicles culturals.  Aquesta enquesta es troba a: http://bit.ly/enquesta_tarragonajove

D’altra banda, del 5 al 28 de maig, es preveu obrir un espai de debat a la plataforma participa.tarragona.cat on la implicació de la població jove de la ciutat, entitats i col·lectius, així com de les persones professionals vinculades a les polítiques de joventut, ha d’esdevenir cabdal. Per això, s’habilitarà aquest espai de debat, consulta i opinió on poder exposar els diferents punts de vista sobre la situació actual i les necessitats de la població jove, condicionants i factors en el seu procés d’autonomia, aspectes claus pel seu aprenentatge educatiu, cultural i comunitari, i possibles recursos a tenir en compte per la millora de la qualitat de vida de les persones joves. La plataforma web com també per mòbil, permetrà incloure propostes d’acció en els àmbits educatius, culturals i espais de referència jove. Aquestes propostes podran ser votades tot registrant-se amb el correu electrònic.

Del recull  de les propostes i iniciatives apuntades inicialment a l’enquesta i també les que rebin més suports en els espais de debat, se n’extraurà un informe útil per incloure als programes d’acció del proper Pla Local Tarragonajove.

Pla Local Tarragonajove

Fins a finals d’any, es preveu poder convocar quatre grups de discussió sobre aspectes claus pel desenvolupament de les persones joves com són l’educació, la cultura, els factors de desigualtat i accessibilitat als recursos i serveis, entre d’altres. Aquests espais de debat es sumen als grups de discussió que ja s’han realitzat durant el 2019 i a l’estudi Som Joves sobre la participació activita de les persones joves a Tarragona, encarregat a la URV, del que se’n van presentar els principals resultats en una jornada el mes d’octubre passat.

Una altra de les eines que permetrà la revisió i actualització del Pla Local Tarragonajove, són els qüestionaris d’avaluació i participació a les activitats que fan els joves; les enquestes de satisfacció que es poden omplir als espais joves i la realització i projecció dels documentals de carrer on darrerament se n’ha pogut visionar un recull al cicle JOVEDOCFEST e-tarragonajove. L’Ajuntament de Tarragona amb això vol revisar, actualitzar i impulsar un nou pla director de les polítiques municipals adreçades a les persones joves de la ciutat, el Pla local Tarragona jove (PLTJ2024).

El Pla local Tarragonajove recull les línies estratègiques i les actuacions per al desenvolupament de les polítiques de joventut per als propers quatre anys (2021-2024), les quals són el resultat d’un treball d’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de joventut implementades al municipi, que a la vegada permet realitzar un diagnòstic de les persones joves de la ciutat de Tarragona. Aquest Pla ha de ser la principal eina que coordina d’una manera integral les accions i els serveis que s’adrecen al col·lectiu de joves de la ciutat de Tarragona.

El conseller de joventut Hermán Pinedo remarca que “el Pla Local Tarragonajove és una eina viva, dinàmica i transformadora que ha d’interpel·lar a les persones joves en tant en quan ciutadania reconeguda que transmet activisme i capacitat de decisió sobre els elements claus i condicionants que són d’afectació plena en el seu procés d’autonomia”. Pinedo afegeix que “mitjançant el Pla Local Tarragonajove, la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona cerca la millora de la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat tot oferint-los uns serveis de proximitat que els acompanyin al llarg del seu procés de transició personal i que els donin suport en el seu desenvolupament amb la implementació de recursos i d’accions educatives i culturals que n’afavoreixin el protagonisme i la implicació”.