Junts per Catalunya reitera la necessitat d’im- plantar les mesures necessàries per garantir la seguretat i el futur de la indústria petroquímica

Coincidint amb el primer aniversari de l’accident d’IQOXE, reclama traslladar a instàncies europees les conclusions de la comissió d’estudi del Parlament de Catalunya

Junts per Catalunya considera imprescindible la implantació de les mesures necessàries que garanteixin la seguretat i facin viable el futur de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona, un sector estratègic i arrelat al territori des de fa més de 50 anys. Coincidint amb el primer aniversari de l’accident d’IQOXE a La Canonja, el partit reitera la necessitat de començar a aplicar les propostes aprovades en la comissió d’estudi del Parlament de Ca- talunya sobre aquesta qüestió.

En aquet sentit, Junts per Catalunya defensa la urgència de millo- rar els protocols de seguretat, incrementar la inversió en tecnolo- gies de seguretat, estudiar la implementació de caixes negres a les plantes o garantir el desplegament del PLASEQTA.

Per això, celebra que el Govern de la Generalitat hagi adquirit el compromís d’iniciar aquest any el pla per instal·lar els sensors pe- rimetrals en els polígons petroquímics.

Així mateix, reclama que el Parlament que es constitueixi després de les pròximes eleccions legisli les iniciatives que són de la seva competència, que elevi les conclusions de la comissió d’estudi a les institucions europees i que reclami al Govern espanyol el compliment de la directiva europea Seveso. Aquesta normativa determina les lleis necessàries per a la prevenció d’accidents greus en indústries que treballen amb substàncies qualificades de perilloses i que, a l’Estat espanyol, encara no s’ha començat des- plegar. I també exigeix a l’Executiu de Pedro Sánchez que implan- ti el cell broadcast, un sistema d’enviament massiu de missatgeria mòbil a través de geolocalització en casos d’emergències.

Per altra banda, el partit defensa que els Objectius de Desenvolu- pament Sostenible de la UE marquen el full de ruta per a la recu- peració de la confiança de la ciutadania en aquesta indústria i, a la vegada, estableixen el paràmetres per garantir el futur d’aques- ta indústria estratègica a Catalunya a partir d’un futur sostenible des d’un punt de vista econòmic, mediambiental i social.