IQOXE posa en marxa les seves unitats després d’una aturada tècnica programada

La intervenció de manteniment efectuada ha mobilitzat fins a 300 persones, amb un pressupost d’inversió d’1,5 milions d’euros

Aquest divendres al vespre, IQOXE va iniciar el procés de posada en marxa de les seves unitats productives, tota vegada que ha donat per finalitzades les tasques associades a l’aturada que la companyia ha dut a terme durant les darreres dues setmanes. Es tracta d’uns treballs de manteniment, revisió i substitució de components i peces que s’ha centrat en el reactor de la unitat U-2000, l’única de la península en la qual s’hi produeix òxid d’etilè.

El motiu central d’aquesta aturada tècnica programada era substituir el catalitzador del reactor de la unitat d’òxid d’etilè. Aquest és un procés de manteniment que cal realitzar de manera periòdica ja que “aproximadament cada any i mig o dos anys, el catalitzador s’esgota i per tant disminueix la seva eficiència, motiu pel qual el substituïm en una operació rutinària, periòdica i programada”, explica José Manuel Segura, Director General d’IQOXE.

Per tant, els treballs propis de l’aturada han estat concentrats a la unitat d’òxid d’etilè, si bé la seva aturada ha provocat necessàriament la interrupció en el subministrament de la matèria prima essencial de la companyia, per la qual cosa la resta d’unitats productives també han vist interrompuda la seva producció, ja que no disposaven de la matèria prima a partir de la qual crear els productes derivats que l’empresa serveix als seus clients.

És per això que, davant d’una aturada general de la seva activitat productiva, IQOXE ha aprofitat aquesta situació per dur a terme altres treballs complementaris de revisió, substitució, reparació, neteja i manteniment d’altres equips, components i elements del seu circuit productiu, en un procés que ha suposat la inversió d’1,5 milions d’euros i que comptat amb la col·laboració de fins a 300 persones empleades, entre personal propi i de les empreses externes col·laboradores i especialitzades.

En aquest sentit, el Director General d’IQOXE ha posat en valor que “el nostre equip humà ha tornat a demostrar la seva elevada capacitació i ha dut a terme un treball rutinari però complex, d’una manera coordinada i segura tant per al propi personal com per a l’entorn”. Així mateix, entre ells treballs paral·lels que la companyia ha dut a terme aprofitant aquesta aturada s’hi troba “el buidat, neteja i petites reparacions al circuit d’aigua de mar amb què refrigerem les nostres instal·lacions”, detalla Segura.

Aquest procés de posada en marxa començarà aquesta pròxima nit i, durant uns dies, pot comportar la generació puntual de sorolls per despressurització i emissions de vapor més intenses del que és habitual, fins a la normalització de totes les unitats de producció i sistemes que es veuran afectats per la posada en marxa de les instal·lacions.
En aquest sentit, cal recordar que les torxes formen part dels sistemes i elements de seguretat de les instal·lacions petroquímiques i és habitual que funcionin durant els processos d’aturada o posada en marxa de les unitats productives, fins al restabliment de la situació de normalitat, ja que permeten cremar gasos en condicions de seguretat, de manera que es redueix l’emissió de compostos orgànics volàtils (COVs).

Addicionalment i a banda d’aquests treballs de manteniment efectuats durant l’aturada tècnica, també s’ha aprofitat per realitzar altres tasques emmarcades en la ja anunciada inversió de fins a 8 milions d’euros que IQOXE està aplicant a les seves instal·lacions en àmbits com la implementació de noves salvaguardes de seguretat addicionals a la normativa vigent i que complementin totes les actuacions realitzades en els darrers dos anys, així com també a tasques de manteniment com aquesta aturada tècnica programada. En aquest àmbit, durant els darrers dies s’ha procedit al trasllat dels sistemes de control informàtic fins a la nova sala de control bunqueritzada d’òxid d’etilè.
Sobre IQOXE

IQOXE és una companyia química, dedicada a la producció d’òxid d’etilè, glicols i derivats de l’òxid d’etilè, situada al polígon petroquímic de Tarragona. Actualment, és l’únic productor d’òxid d’etilè a la Península Ibèrica, amb una capacitat instal·lada de 140.000 tones anuals.

IQOXE desenvolupa una activitat essencial per al sector, com a únic productor i proveïdor nacional d’òxid d’etilè per a altres companyies, algunes de les quals, ubicades al polígon industrial de Tarragona, que l’utilitzen en els seus processos productius per a la producció d’escumes, poliuretans, productes de cura personal, neteja, etc.

IQOXE compta amb un equip humà format per 130 professionals i forma part de CL Grupo Industrial, un holding d’empreses format per 25 companyies -quatre de les quals ubicades a Catalunya-, 2.900 professionals i amb presència activa arreu del món.