Es poden obrir piscines i banyar-se al mar a la fase 2

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Els territoris que passen aquest dilluns 25 de maig a la fase 2 de la desescalada, i que abasten al 47% de la població espanyola (22 milions d’habitants), podran obrir les piscines amb un aforament de el 30%, així com el trànsit, permanència i bany a les platges.

Segons va publicar el dissabte el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), es podrà procedir a l’obertura al públic de les piscines recreatives, quedant permès l’accés a les mateixes per part de qualsevol persona.

L’aforament màxim permès serà del 30% de la capacitat de la instal·lació, sempre que sigui possible respectar la distància de seguretat de dos metres entre usuaris. L’Ordre de Ministeri de Sanitat del 16 de maig estableix que, en cas contrari, es reduirà dit aforament als efectes de complir amb la distància de seguretat.

Per poder accedir a la piscina es requereix la concertació de cita prèvia amb l’entitat gestora de la instal·lació. Per a això, s’organitzaran horaris per torns, fora dels quals no es podrà romandre en la instal·lació.

L’Ordre recull que prèviament a l’obertura, s’haurà de dur a terme la neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció als espais tancats com poden ser vestuaris o banys.

Així mateix, s’hauran de netejar i desinfectar els diferents equips i materials com got, sureres, material auxiliar de classes, reixeta perimetral, farmaciola, taquilles, així com qualsevol altre en contacte amb els usuaris i que formi part de la instal·lació.