El PSC alerta que el Palau d’Esports podria quedar definitivament en mans de la Generalitat

Floria demanarà que l’acord de la cessió dels terrenys sigui vinculant a una cessió posterior de l’edifici a l’Ajuntament, que ara per ara no queda garantida

El Partit dels Socialistes de Catalunya demanarà demà la modificació de la proposta d’acord de cessió del terreny del Palau d’Esports de Tarragona a la Generalitat de Catalunya per la seva legalització com a equipament, atès que tal com està articulat l’expedient no queda garantit que posteriorment edifici i terrenys passin a mans municipals, tal com ha explicat la consellera socialista Begoña Floria. També, ha explicat que “en l’acord que es portarà a plenari en el punt sis es parla d’instar” a la Generalitat a què a futur lliuri l’equipament a l’Ajuntament, i en cap cas s’articula cap instrument per garantir que aquesta petició serà atesa”.

Per Floria, “les bones voluntats no són suficients, i cal buscar un instrument jurídic que validi que el compromís és ferm, cosa que en l’acord que ens presenta el Govern municipal no hi és”. La consellera ha recordat que en menys de sis mesos hi ha unes eleccions autonòmiques. “Cal condicionar la mutació demanial (cessió) del terreny municipal a la Generalitat al lliurament posterior de la propietat de l’equipament a la ciutat de Tarragona, és important que estigui escrit administrativament perquè tal com està plantejat ara mateix un nou Govern autonòmic es pot desdir legalment sense que hi hagi res a fer per part de l’Ajuntament”.

La consellera socialista recorda que “ja vam regalar uns terrenys per ampliar el CAP de la Granja, sense cap compromís en ferm de la Generalitat i encara no tenim notícies si es farà o no”. Per això, “és important garantir que el Palau d’Esports és per Tarragona, i això només es pot fer condicionant l’acord amb un instrument que legalment no tingui marxa enrere”.