El Port Tarragona participa al segon fòrum de gestió de la seguretat

L'objectiu principal és difondre, debatre i analitzar els avenços realitzats en els últims anys en el marc de la seguretat industrial

El Port de Tarragona, amb el Responsable de Plans Autoprotecció al capdavant, participa en el segon fòrum de gestió de de la seguretat organitzat pel Col·legi d’Enginyers de  Barcelona. Durant aquesta jornada s’ha explicat el pla d’autoprotecció del Port de Tarragona  (PAU) com a eina preventiva d’anàlisi dels riscos existents, organització de la resposta  davant d’emergències i la coordinació amb d’altres administracions. 

Aquest acte ha estat organitzat pel Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics  Industrials de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació d’Organismes de Control de  Catalunya (ASOCAT) en motiu de l’Any de la Seguretat Industrial. 

L’objectiu principal és difondre, debatre i analitzar, dins el marc de la seguretat industrial de  les instal·lacions, els avenços realitzats en els últims anys, presents i futurs, amb l’aplicació  de les noves tecnologies i canvis normatius, així com la integració en l’operatiu del dia a dia  dels processos industrials i el concepte de seguretat, tant per a les persones i els béns com  per al medi ambient. 

El PAU del Port 

El pla d’autoprotecció (PAU) del Port de Tarragona, recull a partir de l’anàlisi de riscos  existent, les emergències que poden produir-se en la instal·lació a conseqüència del  desenvolupament de l’activitat portuària, així com els mitjans materials i humans dels quals  es disposa per a fer front a aquestes, les mesures de coordinació existents entre els  diferents agents i organismes que formen part de l’estructura de la direcció de les  emergències, així com la coordinació amb plans d’àmbit superior que puguin activar-se en  cas de necessitat. 

El PAU és per tant un document viu que, en el cas del Port de Tarragona, està subjecte a  una actualització contínua, així com les revisions que marca la normativa d’aplicació vigent. En la revisió actual en la qual s’està treballant en 2021, s’inclouran com a aspectes més  destacats, entre altres, la nova ubicació i característiques de la sala de crisi, implementació  de protocols COVID19 i en el marc dels requeriments del PROCICAT, malalties  transmissibles emergents amb potencial alt risc, entre d’altres.