El Port Tarragona inicia millores en els ferms dels seus molls

Les obres tenen una durada prevista de dos mesos i consisteixen en millores en paviments per augmentar-ne la capacitat i la durabilitat

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Port de Tarragona ha començat les obres de remodelació dels ferms en diferents punts de les seves instal·lacions per millorar la qualitat dels ferms per augmentar-ne la capacitat i durabilitat, ja que es tracta d’espais portuaris que suporten el pas intens de maquinària i camions de gran tonatge. L’empresa Tecnologia de Firmes ha estat adjudicatària de l’obra per un import de 339.880 euros.

Els treballs d’execució de les obres tenen una durada prevista de 2 mesos des de la seva data d’inici, aquest mes de setembre. Les obres consistiran primerament en l’enderrocament dels paviments actuals i posteriorment en la col·locació de paviments MBC
(mescla bituminoses en calent) i paviments de formigó.

Les obres s’iniciaran al moll de Castella i avançaran cap al moll de la Rioja i el moll de Reus.

El pla és continuar després per la zona de Llevant al moll d’Aragó, pont mòbil, i moll de Catalunya per acabar a la zona de ribera en el moll d’Andalusia. Les actuacions es faran
per fases i per zones per evitar interrupcions en les operatives portuàries que s’hi duen a
terme en els respectius molls.

Una millora per un Port d’alta capacitat

El Port de Tarragona és una infraestructura amb una alta capacitat i ocupació. Això fa que
es generi una quantitat de trànsit pesat molt important i que la intensitat de la mateixa sigui considerable sobretot en els vials principals, de manera que els requeriments sobre els ferms siguin exigents.

El projecte identifica les zones i la solució tècnica adient per a cadascuna d’elles, amb la intenció, de minimitzar la inversió. Des de fa anys la política de l’Autoritat Portuària de Tarragona és la d’actuar per millorar la capacitat portant d’aquests ferms per augmentar la
durabilitat dels paviments.

Durant el mes de juliol van entrar i sortir del Port de Tarragona un total de 57.922 camions,
un 6% més que en el mateix període de 2020, mentre que en l’acumulat anual s’hi ha comptabilitzat ja 425.311 camions, el que suposa un augment del 8,4%.