El Port Tarragona entra en l’accionariat de TIM Monzón

El Port Tarragona entra en l’accionariat de la Terminal Intermodal de Monzón amb l’objectiu  de millorar els serveis que dóna als clients del seu hinterland. Es tracta d’una infraestructura  clau en el desenvolupament de negoci del Port de Tarragona enfocada en potenciar la  càrrega general. A més a més., aquesta operació permet augmentar la capacitat i el volum  de tràfics com els agroalimentaris (cereals per a fabricació a pinsos, principalment).  

Aquesta aliança estratègica que ha dut a terme el Port de Tarragona suposa un  desemborsament de 147.100€ i s’alinea amb la nova estratègia orientada a potenciar la càrrega general i cereals a granel. En aquest sentit el Port de Tarragona ha estat fent  passos endavant com ho demostra el memoràndum per la gestió de la Terminal Intermodal  de La Boella per CTC, la Zona d’Activitats Logístiques o la terminal Intermodal de  Guadalajara.  

Aquesta estratègia ha començat a donar els seus fruits com ho demostra la nova ruta Ro Ro amb Turquia que ja ha mogut 3.300 TEUs mensuals d’entrada i sortida. Paral·lelament  a l’estratègia de càrrega general, el Port de Tarragona ha potenciat la intermodalitat que  permet carregar tot tipus de contenidors i enviar-los per mar, carretera o ferrocarril a  qualsevol punt d’Europa i la península. 

Genoveva Climent, directora del departament comercial i desenvolupament de negoci ha  destacar que “com a port que té una terminal de contenidors, també ens interessa aquest  aspecte i de fet, per això hem acabat apostant per TIM Monzón. No busquem  exclusivament ports secs de productes agroalimentaris, volem també que siguin versàtils.” 

Una ubicació estratègica 

TIM Monzón es troba ubicada estratègicament per al Port de Tarragona. Les relacions  comercials entre el Port de Tarragona i Aragó son molt estretes ja que la infraestructura  tarragonina és la porta d’entrada de productes agroalimentaris, un dels més importants del  Port, per a l’ús de les empreses ramaderes aragoneses. 

I paral·lelament, el Port de Tarragona és la infraestructura que utilitzen aquestes empreses  per a l’exportació de productes com siderúrgics, animals vius, fruita en contenidor i  mercaderia general. 

TIM Monzón va moure durant el 2020 un total de 67.705 TEUs i les previsions per a 2021  apunten cap a un nou creixement. Així doncs, es tracta d’una aliança estratègica fonamental  pel Port de Tarragona en un tipus de tràfic, la càrrega general, on vol seguir creixent.  

La terminal d’Osca té previst ampliar les seves connexions amb l’entrada al seu accionariat  empreses com el Port de Tarragona o el Port de Barcelona. En aquests moments TIM  Monzón està movent una mitjana d’entre dos i tres trens setmanals amb les instal·lacions  marítimes tarragonines. 

En total, la Terminal Intermodal de Monzón mou una mitjana de 20 trens setmanals en total.  Els trens de contenidors connecten amb Barcelona, Bilbao, Saragossa, Madrid-Abroñigal i  San Roque (Cadis).