El moll de Balears del Port de Tarragona pren forma amb la col·locació de tots els caixons

L’emplaçament del darrer dels 11 caixons dibuixa la línia d’atracada del moll

El moll de Balears pren forma amb la col·locació de tots els caixons. El dic flotant “Mar del Aneto” ha finalitzat la seva tasca per al Port de Tarragona. Els tècnics també han acabat la col·locació de l’últim caixó. En aquests moments la construcció del nou moll es troba al 40% del total seguint els terminis marcats.

La part més complexa de l’obra de construcció del moll de Balears arriba al seu final. La construcció i la col·locació dels 11 caixons ha durat aproximadament tres mesos des del seu inici a finals de juliol. “Tot ha funcionat sense cap entrebanc”, explica Carles Segura, director d’Infraestructures i Conservació del Port de Tarragona.

La última operativa de col·locació dels fonaments de formigó es va realitzar després de que el caixó hagués estat botat el passat dimecres en les immediacions del moll de Catalunya.

Tant el procés de fabricació com el del col·locació eren de gran complexitat i han necessitat de la col·laboració de diferents serveis portuaris. En la fabricació dels caixons hi ha treballat de forma simultània entre 50 i 60 persones a torns les vint-iquatre hores al dia els set dies de la setmana. La cadència de construcció ha estat un caixó per setmana, la mateixa que per la seva col·locació.

Els caixons, la base del moll de Balears

Cada un dels 11 dels caixons fabricats tenen 41,05 m d’eslora, 16,75 m de mànega i 21,30 m d’alt. El pes d’un caixó buit és de 7.288,80 tones, mentre que ple es calcula que serà de 33.440,65 tones. Per al forjat d’aquests 11 caixons s’han destinat més de 3 milions de kg d’acer.

Dins del dic flotant que ha construït cada un dels onze caixons cada operari i grup de treballadors han tingut el seu espai i les tasques molt ben definides, aquesta coordinació ha permès acabar de forma exitosa amb els terminis establerts en el calendari.

Diferents serveis portuaris també han treballat en l’avarament i col·locació dels caixons, han estat principalment els remolcadors i el servei de barquers i amarratge. Ambdós serveis han realitzat importants tasques en l’extracció i  l’avarament dels caixons del dic flotant “Mar del Aneto” i en el posterior moviment i col·locació dels caixons en la seva posició definitiva. Tasques de molt alta precisió.

El nou Moll de Balears

El nou moll de Balears comptarà amb una superfície de 4 hectàrees i una línia d’atracada d’uns 700 metres. Aquest moll es destinarà a l’activitat creuerística i s’espera que entri en funcionament a mitjans de l’any vinent. El moll permetrà l’arribada de diversos creuers de manera simultània i podrà rebre els creuers més grans.