“Severina” es projecta aquest vespre a l’Antiga Audiència

Un film dirigit per Felipe Hirsch i de producció uruguaia

0
577
Imatge de la pel.lícula Severina

L’organització Play Acció Cultural projecta aquest vespre la pel.lícula “Severina”, un audiovisual que relata com un melancòlic aspi­rant a escrip­tor regenta una exqui­sida lli­bre­ria ‘vin­tage’ amb rares pri­me­res edi­ci­ons en una cone­guda ciu­tat sud-ame­ri­cana. Entre la seva rutina de lec­tu­res, acti­vi­tats i escas­sos cli­ents apa­reix la bella Ana. Seduc­tora i enigmàtica, deixa un ras­tre de lli­bres robats després de cada visita. Després de la sor­presa, el jove cau embrui­xat pel seu mis­teriós encant, i en la seva cerca la fron­tera entre el raci­o­nal i l’irra­ci­o­nal es va diluint a cada tro­bada.

El film, dirigit per Felipe Hirsch i de producció uruguaia, es reproduirà aquest vespre a l’Antigua Audiència – Centre Cultural El Pallol de Tarragona a les 22 hores.

 

Yolanda Mir

FER UN COMENTARI