Centres educatius i universitats podran obrir en fase 1 per a funcions administratives

Es podran fer congressos i seminaris científics amb un màxim de 30 assistents

 Els centres educatius i les universitats podran obrir en aquelles regions que estiguin en fase 1 per a la seva desinfecció, condicionament i fer funcions administratives. Serà responsabilitat de cada director determinar el personal docent i auxiliar necessari per fer aquestes tasques. Entre les funcions administratives, s’inclou la preinscripció escolar. En el cas de Catalunya, es preveu fer de manera telemàtica des del 13 de maig i presencialment, amb cita prèvia, a partir del dia 19. L’ordre del Ministeri de l’Interior també preveu que es puguin fer seminaris i congressos científics i innovadors, però amb màxim de 30 persones i fomentant la participació no presencial de qui pugui seguir-los a distància.

L’ordre estableix que caldera mantenir la distància física de dos metres durant les tasques administratives als centres educatius i les universitats. També s’haurà de limitar al màxim l’ús de documents en paper i la seva circulació.

El Ministeri de Sanitat també preveu la reobertura en fase 1 de laboratoris universitaris per ser desinfectats i fer les gestions administratives inajornables. Les universitats també podran obrir els seus laboratoris per a tasques d’investigació, garantint la distància de dos metres.

Les entitats que facin tasques d’investigació científica i tècnica podran reprendre la seva activitat, tot i que es demana el foment del teletreball per aquells treballadors que puguin fer les seves tasques a distància.