Tancament d’accessos al trànsit motoritzat al Parc Ecohistòric del Pont del Diable

El camí només serà transitable

temps lectura-Temps de lectura: < 1 minut

Finalitzades les tasques per a la prevenció d’incendis forestals a l’entorn del Parc Ecohistòric del Pont del Diable, dutes a terme durant l’any 2021, el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Tarragona ha procedit a efectuar el tancament (mitjançant tanques pivotants amb pas lateral) del camí municipal que connecta el Pont del Diable amb el nucli del Rodolat (camins de Mas dels Arcs, Mas d’en Granell i el Rodolat).

Des de gener de 2022, el camí només serà transitable, pel que fa a vehicles a motor, per a serveis d’emergència, veïnat i propietaris. L’accés restarà autoritzat per al conjunt de vianants, usuaris i visitants que practiquin activitats no motoritzades a l’aire lliure. Els tancaments estan localitzats a l’aparcament del Pont del Diable i a l’entrada al nucli del Rodolat, a l’altura del carrer dels Crisantems.

Amb aquesta actuació es pretén regular el trànsit a la finca del Pont del Diable, minimitzant el risc d’incendi, l’afectació sobre béns patrimonials i l’impacte sobre el medi natural i afavorint l’ús lúdic i esportiu d’aquesta via de servei per al conjunt de la ciutadania.