S’inicia l’excavació d’una part del mur de reforç associat el recinte de culte a Tarragona

Els treballs al solar del carrer Sant Llorenç ja han començat i tenen una durada de dos mesos

El passat dilluns 17 de gener van iniciar els treballs del projecte de restauració del mur romà d’opus vittatum ubicat a l’interior del solar municipal del carrer de Sant Llorenç, número 10. Aquest projecte preveu una actuació de sanejament i consolidació dels paraments del mur romà; que consisteix en la retirada del morters i elements afegits en èpoques posteriors, que distorsionen la seva lectura i perjudiquen la seva conservació, neteja de fongs i herbes, tractament d’esquerdes, impermeabilització i consolidació.

El projecte és un primer pas en el conjunt d’actuacions que es realitzaran en el solar per tal d’adequar-lo i donar-li un nou ús, integrant i posant en valor les restes arqueològiques que s’hi ubiquen. Segons els estudis, el mur que es restaurarà, s’associa a una part de la paret de reforç de tancament del recinte de culte, es a dir, de la plaça que encerclava el temple d’August.

Els treballs tenen un durada prevista de dos mesos i han estat adjudicats a l’empresa Arcovaleno Restauro S.L per un import de 25.300,39 € IVA exclòs.