Dilluns, 24 de juny de 2024
És notícia

SASEMAR coordinarà les emergències marines en el Port de Tarragona

Avatar photo

Realitzarà el control de trànsit marítim portuari i la coordinació i actuació en emergències per contaminació marina

El passat dia 17 de març es va signar contracte de serveis entre l’Autoritat Portuària de  Tarragona (APT) i la Societat de Salvament i Seguretat Marítima (SASEMAR) per a la  prestació de servei general d’ordenació, coordinació i control de trànsit portuari marítim i per  a la realització de labors de coordinació i actuació en emergències ocasionades per  contaminació marina en el port de Tarragona.

El contracte subscrit es troba adaptat a l’Acord Marc de col·laboració de data 12 de maig  de 2022 subscrit entre SASEMAR i l’organisme públic Ports de l’Estat amb la finalitat  d’homogeneïtzar les condicions de la contractació entre Autoritats Portuàries i SASEMAR  per a la prestació d’aquest servei general.

El contracte actual, que tindrà una durada de 4 anys i possibilitat de 2 pròrrogues té com a  objecte la prestació per SASEMAR, per compte del Port de Tarragona, del servei general  d’ordenació, coordinació i control de trànsit marítim portuari i la realització de tasques de  coordinació i actuació en emergències per contaminació marina. El valor del contracte  ascendeix a 300.000 euros/any segons l’especificat per a ports del Grup II.

 

SASEMAR

La missió de SASEMAR està específicament establerta en l’article 268 del Text Refós de la  Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2011, de  5 de setembre de 2011), que fixa com a fi de la Societat la prestació de serveis de:  salvament de la vida humana en la mar; prevenció i lluita contra la contaminació del medi  marí; prestació dels serveis de seguiment i ajuda al trànsit marítim, de seguretat marítima i  la navegació; remolc i embarcacions auxiliars; a més d’aquells complementaris dels  anteriors.

Tots aquests serveis tenen com a finalitat la protecció de la vida humana en la mar, i també  la protecció de la vida marina animal i vegetal, i això pot resumir-se en una frase que defineix  la raó de ser i identifica, de manera breu i fàcilment recordable, el servei públic prestat:  protegir la vida en la mar.

 

L’Estat disposa d’un perímetre costaner de prop de 8.000 quilòmetres i l’àrea de  responsabilitat de salvament espanyola s’estén sobre una superfície marina d’un milió i mig  de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a tres vegades el territori nacional. Aquesta  superfície total se subdivideix al seu torn en 4 zones: Atlàntic, Estret, Mediterrani i Canàries.

Salvament Marítim manté estretes relacions de cooperació i coordinació amb els serveis de  salvament dels països veïns.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

El Centre Cívic de Bonavista recupera el cicle de cinema gratuït ‘Crispetes’

Notícia següent

Andorra participa en el 1r concurs de fotografia de la Ruta del Ferro

Notícies relacionades