Sancionen amb 125.000 a Miasa per l’incendi d’un magatzem de productes químics

    El Departament d'Empresa i Coneixement tramita l'expedient per vulneració de la normativa de seguretat industrial

    Pla general de la nau industrial de Miasa cremant al polígon Entrevies de Tarragona. ACN
    El Departament d’Empresa i Coneixement ha obert un expedient sancionador a l’empresa Miasa Logística, amb seu a Tarragona i dedicada a l’emmagatzematge de productes químics, per vulnerar la normativa en matèria de seguretat industrial. Actualment en fase de tramitació, l’expedient inclou dos propostes de sanció que sumen 125.000 euros arran de l’incendi en un dels seus magatzems del polígon Entrevies el 7 de juliol de 2019 i que va obligar a activar el Pla d’Emergències Químiques PLASEQCAT. Tot i que les causes del sinistre no s’han pogut determinar, Empresa considera provat que Miasa va vulnerar algunes de les obligacions respecte la previsió de mecanismes de seguretat o el fet que parts de la instal·lació no complissin la normativa.
    Concretament, el Departament sanciona amb 75.000 euros una infracció greu per incomplir l’obligació que tenen els establiments de nivell superior d’elaborar i presentar un informe de seguretat per tal de prevenir els riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguin substàncies perilloses.

    Paral·lelament, també s’ha determinat que Miasa va cometre una infracció greu, amb una sanció de 50.000 euros, per no contractar serveis de manteniment i d’inspecció periòdica quan ho exigeixen els reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables. En aquest cas, addueix Empresa, la instal·lació elèctrica de baixa tensió no s’ajustava a la normativa, ja que el seu estat no coincidia amb el projecte registrat i no hi ha constància de cap inspecció inicial, modificació, ampliació, ni inspecció periòdica.