Salou inicia un procés participatiu per regular els habitatges d’ús turístic

Es pot participar a través de dues enquestes: una destinada per a la ciutadania i una altra per als professionals del sector dels allotjaments turístics

Ajuntament de Salou. Foto CEDIDA

L’Ajuntament de Salou inicia el procés participatiu per elaborar una ordenança reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic (HUT), la qual recollirà una sèrie de recomanacions i de bones pràctiques sobre com abordar les problemàtiques detectades, basant-se en els principis de sostenibilitat turística i la promoció del turisme de qualitat. L’ordenança regularà aquest exercici, protegirà els drets dels veïns i les veïnes, i tipificarà les conductes derivades de la utilització dels esmentats habitatges.

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV és l’encarregada de donar suport a la redacció de l’Ordenança Reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic.

Cal dir que l’Ajuntament de Salou ja va encarregar, l’any 2019, a la Universitat Rovira i Virgili (URV) un estudi/diagnosi sobre la realitat dels habitatges d’ús turístic a Salou i les seves possibles afectacions a l’estructura urbana. En aquell estudi es determinava que seria positiu tenir una normativa urbanística municipal que regulés aquest tipus d’activitats.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assenyalat que “en una societat tan canviant, on apareixen nous models d’allotjament, és important la regulació”. Per això, “l’elaboració d’aquesta ordenança municipal ens permetrà regular els HUT per tal de garantir la seguretat i la qualitat del turisme, i satisfer les demandes dels nous hàbits i tendències que ens obren les portes a nous segments”.

El procés participatiu es realitza a través de la plataforma de Participació Ciutadana https://participa.salou.cat/, on la població pot seguir les diferents fases del procés participatiu: informació; recollida d’opinions amb enquestes; propostes; sessió informativa i tallers participatius; deliberació i valoració de les propostes; i avaluació i retiment de comptes.

Actualment, i amb la finalitat d’obtenir la màxima participació, s’han elaborat dues enquestes, una per a la ciutadania, en general; i una altra, per als professionals del sector dels allotjaments turístics.

Un cop finalitzada la recollida de les enquestes s’elaborarà l’esborrany de l’Ordenança Reguladora dels Habitatges d’Ús Turístic, amb el qual es duran a terme dos tallers participatius presencials: un, adreçat als professionals; i l’altre, a la població. L’objectiu d’aquestes sessions serà informar i deliberar al voltant de l’ordenança.