Salou avança cap a la diversitat amb la declaració institucional de ciutat LGBTI – Friendly

El fet que Salou sigui una ciutat LGBTI – Friendly significa, així mateix, que està compromesa amb els drets del col·lectiu

El plenari de l’Ajuntament de Salou ha aprovat, avui dimecres, 29 de juny, en sessió ordinària, la declaració institucional de ciutat LGBTI – Friendly, per tal de garantir el respecte i la tolerància cap a la diversitat sexual i afectiva.

Dita declaració, presentada per part de tots els grups polítics municipals, SUMEM PER SALOUPSCERCC’s i PP, aprova els següents acords: fomentar que Salou garanteixi la igualtat, les llibertats i el respecte a la pluralitat d’expressions de gènere i a les diverses orientacions afectives i sexuals; impulsar polítiques d’igualtat de gènere i LGBTI, en l’àmbit municipal, com a garantia de la lliure expressió de la diversitat; la lluita quotidiana amb accions i amb programes preventius contra la LGBTIfòbia, sigui quin sigui el seu àmbit d’expressió, amb la perspectiva de “tolerància cero” i des dels diversos àmbits de les polítiques locals.

També, impulsar el treball conjunt, l’intercanvi d’experiències i projectes de treball entre els municipis LGBTI, en el marc de la Xarxa pública de SAIS LGBTI, afavorint l’intercanvi i els coneixements entre els governs locals; fomentar que les polítiques públiques incorporin, transversalment, la perspectiva de gènere i la diversitat LGBTI, en les seves fases i els diversos àmbits competencials, possibilitant la formació del personal de l’Ajuntament en la temàtica LGBTI.

El fet que Salou sigui una ciutat LGBTI – Friendly significa, així mateix, que està compromesa amb els drets del col·lectiu i és una ciutat més oberta, tolerant, respectuosa i inclusiva amb la diversitat, i impulsora de la igualtat d’oportunitats. Es promourà que la ciutadania, les entitats i la xarxa empresarial del municipi s’afegeixi a la campanya Salou ciutat LGBTI – Friendly, creant espais lliures de sexisme.

L’alcalde Pere Granados manifesta que “reivindiquem que Salou és una ciutat plural, acollidora i respectuosa amb totes les sensibilitats. Nosaltres som al costat del col·lectiu LGTBI+, per tal que cada vegada hi hagi una societat més justa, més tolerant i amb molta més convivència”.

Per la seva banda, el regidor de l’àrea de Benestar, Serveis Socials i Igualtat, David González, ha agraït la tasca realitzada des del SAI Salou, i des de totes les parts implicades, en l’elaboració del primer Pla de Polítiques LGBTI.