Salou acorda definir una nova estètica als tancaments comercials del municipi

S'ha acordat per unanimitat per tal de millorar l’aspecte de la ciutat

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El ple de l’Ajuntament de Salou ha decidit avui per unanimitat iniciar una nova  tramitació i concessió de les llicències municipals que puguin generar nous tancaments comercials, a tal efecte ha suspès les llicències que es concedeixen fins que estigui modificat el POUM. Com ha explicat la regidora de Promoció i Dinamització Econòmica i Empresarial, Comerç, Consum i Mercats, Martina Fourrier, arran de l’encàrrec del Pla estratègic de l’activitat comercial a Salou s’ha posat de manifest “una dinàmica força preocupant” pel que fa al desenvolupament de les iniciatives comercials, que difereix de l’objectiu de qualitat i aposta en la consolidació de Salou com a destinació comercial. Així, d’entre els diferents factors que han provocat aquesta situació, “alguns tenen a veure amb temes derivats del mateix sector, com ara la manca de professionalització o la poca inversió en els establiments comercials, i d’altres, amb els derivats de l’ordenament urbanístic municipal”.

En relació a aquest ordenament, com ha assenyalat l’alcalde  Pere Granados  – i després d’agrair el vot de confiança de tots els grups polítics del plenari- ha assenyalat que el que es busca corregir la qualitat de l’oferta comercial millorant l’ordenança municipal mirant  de reconduir la situació actual i acabant amb l’ús abusiu per l’acumulació i sobreocupació d’aquests espais, tant del tendals, com de la zona que els delimita, amb els articles d’exposició i venda de les mostres comercials.

Així que amb la diagnosi comercial en mà, i després d’avaluar quina és la línia que es vol definir des del govern per millorar la qualitat del comerç de Salou s’ha acordat de manera transversal treballar des de la Regidoria de Promoció i Dinamització Econòmica i Empresarial, Comerç, Consum i Mercats i conjuntament amb Urbanisme per establir en el POUM els paràmetres urbanístics adients per millorar la qualitat en els tancaments dels establiments comercials, amb l’objectiu d’aconseguir un entorn urbà favorable a una activitat comercial equilibrada, i ordenada.