Roda de Berà aprova un pressupost de 15,3 milions d’euros per al 2021

Destinarà molts recursos a donar una resposta social a la crisi generada per la Covid-19, amb polítiques dirigides a l’atenció i a les necessitats socials dels rodencs i rodenques

El Ple de l’Ajuntament va aprovar ahir al vespre els comptes per a l’any 2021, amb una previsió de despeses de 15.377.458,63 euros, el que suposa un increment de més de 2,2 milions d’euros respecte al pressupost de 2019 (+14,82%).  

L’equip de Govern de Tria va obtenir el suport de Ciutadans (1) i de Populars per Roda (1), amb el vot a favor dels seus regidors; i l’abstenció d’ERC (1) i de Junts per Roda (1), una decisió que l’equip de Govern entén com un vot positiu i de confiança. Per contra, els regidors del PSC (2) es van oposar a la seva aprovació. 

Els pressupostos mantenen l’eficiència i l’eficàcia en la gestió municipal dels comptes aprovats durant els anteriors exercicis, però la forma amb què l’equip de Govern vol donar resposta a les conseqüències de la crisi de la Covid-19 al municipi els fan diferents. 

Ja la pròrroga que al 2020 el Govern municipal va efectuar dels comptes de 2019, amb la modificació a l’alça de les partides més socials, feia preveure com serien els pressupostos de 2021. Així, el document dona prioritat a les polítiques destinades a l’atenció i a les necessitats socials bàsiques dels rodencs i rodenques, amb diferents partides que sumen 203.060,85 euros, entre elles la d’atenció a les persones que s’incrementa a 50.000 euros. 

També augmenten les partides dirigides a la recuperació de l’economia local amb el suport directe al teixit empresarial i comercial rodenc, que ha estat colpejat amb força durant el darrer any degut a les mesures per reduir els efectes de la Covid-19, i la creació d’ocupació, partides que sumen un total de 417.440,84 euros. Entre elles trobem la subvenció destinada a afavorir la contractació de rodencs i rodenques en situació d’atur i per a nous emprenedors (60.000 euros); plans d’ocupació (150.000 euros); programes de col·laboració social (75.000 euros); accions per al foment de l’ocupació amb cursos de formació ocupacional (15.000 euros), o una segona edició de la subvenció per a autònoms i pimes que hagin patit pèrdues per la crisi derivada de la Covid-19 (100.000 euros, amb la posterior incorporació del romanent de tresoreria positiu). 

Als nous pressupostos també destaca l’esforç destinat a la cultura (160.500 euros); les actuacions per millorar l’eficiència energètica (686.500 euros); la millora de la neteja dels espais públics i del manteniment de la via pública (766.000 euros); o l’esforç destinat a l’educació, amb una despesa total de 128.895 euros, dins la qual trobem la subvenció anual que reben les AMPES dels tres centres educatius del municipi, amb un increment de 2.460 euros, arribant als 10.660 euros. 

Amb la suspensió per part del Govern de l’Estat de la regla de la despesa que fins ara limitava les inversions dels ajuntaments, els pressupostos preveuen una expansió de la despesa amb l’increment de l’apartat inversor per millorar els serveis prestats als veïns i veïnes, amb una despesa d’1.981.995 euros. Una part es finançarà amb el romanent de tresoreria positiu generat en exercicis anteriors, fins a 708.100 euros, i la resta amb un crèdit a llarg termini. 

Per la seva importància estratègica de futur, amb un import de 200.000 euros, destaca la inversió que permetrà la nova connexió a la xarxa d’aigua del Consorci d’Aigües de Tarragona, i un nou dipòsit, per al qual ja s’ha elaborat un estudi previ de la seva possible ubicació, unes actuacions que han d’ajudar a minimitzar els problemes de subministrament d’aigua potable que es van patir el passat estiu. 

Altres inversions importants seran les associades a millorar l’enllumenat elèctric, amb 295.500 euros destinats que inclouen el canvi de fanals a diversos sectors, l’enllumenat de la plaça Mediterrani i l’avinguda del Mar, o l’escomesa elèctrica del nou pou de Cal Llorenç. També inversions per millorar la xarxa d’aigües municipal, amb 235.500 euros; o les associades al funcionament operatiu dels serveis de la via pública, amb 361.000 euros destinats, per executar actuacions com les millores a l’aparcament de la zona esportiva Nou Roda, l’eliminació de barreres arquitectòniques, la millora de diversos vials i voreres, o l’escorrentia d’aigües del camí de Berà i urbanització Vives. 

Finalment, els pressupostos inclouen també una partida de 130.000 euros per a què els rodencs i rodenques triïn els projectes als quals els volen destinar, mitjançant la tercera edició dels Pressupostos Participatius. 

El document final ha incorporat propostes realitzades pels grups de Ciutadans i Populars per Roda que l’han fet millorar quant al capítol d’inversions, donant resposta a diferents mocions presentades i aprovades l’any passat. Les seves propostes també han millorat les aportacions que rebran aquest any diverses entitats locals.