El Port Tarragona instal·la nou enllumenat a l’esplanada

La instal·lació contribueix a l’aposta d’energia neta 100% i l’eliminació de la petjada de carboni

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Port de Tarragona està duent a terme l’obra de l’enllumenat públic dels vials de trànsit rodat de  l’esplanada d’Hidrocarburs, amb un pressupost d’inversió de 689.236, 48 euros i un termini  d’execució de quatre mesos. L’obra per a la col·locació de 106 fanals LED està previst que finalitzi  a finals d’aquest mes de març. L’empresa tarragonina contractista de l’obra és BOSIR SL.

Les persones responsables d’infraestructures i conservació del Port de Tarragona van considerar  necessària la instal·lació d’un nou enllumenat dels vials de la zona d’emmagatzematge  d’hidrocarburs, així com l’entrada a aquest espai. L’enllumenat públic millorarà la seguretat de les  instal·lacions a esplanada d’Hidrocarburs on es concentren les activitats de sis empreses del sector  químic i d’hidrocarburs: Basf, Dow, IQOXT, Vopak-Terquimsa, Tepsa i Euronergo.

 

El projecte s’ha dut a terme seguint els criteris d’eficiència energètica que imposa el Port de  Tarragona a totes les instal·lacions i infraestructures que són de la seva competència. S’han  col·locat 106 bàculs de fanal amb lluminària LED de baix consum. Les lluminàries que s’instal·len estan muntades en columnes de vial de 12 metres, amb braços de 2 metres.

El projecte inclou les quatre xarxes d’enllumenat públic de viaris previstes, partint del nou quadre de  distribució situat en nínxol adjacent a la caixa general de protecció existent. El projecte inclou les  canalitzacions, les fonamentacions de les columnes, la línia elèctrica i el muntatge de columnes i bàculs. A més, es realitza també un prisma auxiliar de comunicacions de fibra per a usos de  l’Autoritat Portuària de Tarragona (APT).

 

Descarbonització

La instal·lació d’aquest nou sistema d’enllumenat permetrà realitzar un important estalvi econòmic i  energètic i, paral·lelament, també suposarà un pas endavant més cap a la descarbonització, ja que  aquesta actuació suposarà la reducció de la petjada de carboni.

Les polítiques sostenibles del Port Tarragona contemplen que tot el sistema d’enllumenat públic, a  les instal·lacions portuàries, tenen una emissió 0 de CO2, i es disposa d’un contracte de  subministrament amb la garantia d’origen GdO que avala l’origen 100% de fons renovables.

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, sota el títol ‘Creixement Sostenible’. El tercer objectiu d’aquest eix  ‘Renovació enllumenat públic amb la instal·lació de LEDS’ estableix els indicadors necessaris per  assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones  de CO2 procedents del consum d’electricitat. El Port continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat per reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada 2020-2030, un pla viu i un ferm  compromís amb l’entorn.