El Port Tarragona assoleix un 80% en la renovació de l’enllumenat exterior

Tota l'actuació es troba dins del Pla de Sostenibilitat d'aquesta dècada

El Port de Tarragona, dins de la seva política de sostenibilitat detallada al Pla de sostenibilitat – Agenda 2030, ja ha assolit gairebé un 80% de la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior del recinte portuari.

El projecte adjudicat a l’empresa BOSIR, SA a l’agost 2021 consisteix en la substitució de les lluminàries existents tipus VSAP per noves lluminàries tipus LED amb l’objectiu principal d’incrementar l’eficiència de les instal·lacions d’il·luminació i per a la reducció de consums.

L’actuació suposa la substitució d’un total 906 projectors instal·lats en 116 torres d’il·luminació de les 133 torres existents distribuïda pel total de l’espai del domini portuari del Port de Tarragona. Avui dia, 704 projectors ja han estat substituïts, el que representa un 77,8%. Es tracta d’una actuació plantejada a 3 anys amb una inversió total d’ 1.500.000 €.

Aquest canvi, fins ara, ha implicat un estalvi energètic i de consum d’un 39% i, segons els estudis dels càlculs que han analitzat les persones responsables de la direcció d’Infraestructures i conservació del Port, s’arribarà anualment a una reducció de consums de fins el 50%, que representa un estalvi d’1,4 MWh/any. A més, cal afegir que amb les polítiques sostenibles de l’organisme tarragoní tot el sistema d’enllumenat públic, a les instal·lacions portuàries del Port Tarragona, tenen una emissió 0 de CO2, i es disposa d’un contracte de subministrament amb la garantia d’origen GdO que avala l’origen 100% de fons renovables.

L’actuació de caràcter mediambiental, ve emmarcada dins del capítol 2 del Pla de Sostenibilitat – Agenda 2030 del Port Tarragona, sota el títol ‘Creixement Sostenible’. El tercer objectiu d’aquest eix ‘Renovació enllumenat públic amb la instal·lació de LEDS’ estableix els indicadors necessaris per assolir l’objectiu del Pla. Una reducció del consum elèctric de l’enllumenat públic i la reducció d’ones de CO2 procedents del consum d’electricitat. El Port continua desplegant el seu Pla de Sostenibilitat per reduir el seu impacte ambiental al territori durant la dècada 2020-2030, un pla viu i un ferm compromís amb l’entorn.

Ajuts i subvencions aplicables al projecte

Amb les mesures d’estalvi energètic proposades en aquest projecte, el Port opta a la presentació de la Convocatòria d’expressions d’interès per a la selecció i realització de projectes de renovació energètica d’edificis i infraestructures existents de l’Administració General de l’Estat a cofinançar per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 i dins de l’Objectiu Temàtic 4, “Afavorir la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors”, amb la finalitat d’aconseguir una economia més neta i sostenible.

Representa un gran estalvi energètic

L’estalvi energètic resultant d’aquesta renovació d’enllumenat es tradueix en un estalvi global del 50% respecte a les condicions anteriors. Aquesta és la taula de resum dels estalvis més rellevants del ‘Projecte de renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior propietat de l’Autoritat Portuària de Tarragona: