Situació límit a la deixalleria de Roda de Berà. L’alcalde demana intervenir

  La gestió de la deixalleria ha desembocat en aquesta petició

  Pere Virgili, investit novament alcalde de Roda de Berà

  Pere Virgili ha demanat un Consell d’Alcaldes. El succés ocorregut fa dues setmanes a la Deixalleria supramunicipal de Roda de Berà durant el qual FCC Medio Ambiente, empresa adjudicatària de la seva gestió, va prohibir l’accés al servei als autònoms i petits empresaris, ha estat l’espurna necessària perquè l’alcalde digui prou.

  El maig de 2020 va entrar en funcionament la concessió de la gestió del servei de recollida i tractament dels residus municipals i de la Deixalleria supramunicipal per part de l’empresa FCC Medio Ambiente, a través d’un conveni d’adhesió amb el Consell Comarcal del Tarragonès. Després de vint-i-vuit mesos de funcionament del servei, i que els serveis tècnics municipals hagin identificat deficiències i molts aspectes millorables en les prestacions que l’integren, i com preveuen el plec de prescripcions tècniques de l’adjudicació, l’alcalde de Roda de Berà creu necessari celebrar un Consell d’Alcaldes al més aviat possible.

  És per això que des de l’Ajuntament s’ha redactat una carta, la qual ha estat enviada als alcaldes dels municipis que integren el Tarragonès, perquè la firmin i trametre-la amb totes les signatures al Consell Comarcal del Tarragonès, per tal que el seu president convoqui un Consell d’Alcaldes extraordinari.

  D’acord amb el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, el Consell d’Alcaldes s’hauria de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. Si no es compleix, preveu que “també es pot reunir a instància del ple o d’una tercera part dels alcaldes que l’integren”.

  A la missiva es demana que s’estudiï, s’analitzi i es debati la concessió del servei de recollida d’escombraries i les deficiències detectades des de la seva posada en marxa, per tal d’avaluar i inspeccionar la implantació del servei i de totes les prestacions detallades als plecs de l’adjudicació. També s’insta al Consell Comarcal del Tarragonès per tal que creï una comissió de seguiment de la concessió dels serveis de recollida de residus, neteja viària i gestió de les deixalleries del CCT, d’acord amb el que s’indica al punt novè del protocol d’execució del contracte.