fbpx
Dissabte, 2 de març de 2024
És notícia

Pas definitiu per a la construcció de 192 habitatges de lloguer social

Avatar photo

La cessió d’un solar al PP10, entre Camp Clar i Bonavista, per la construcció d’habitatges de lloguer social assequible i sostenible ja és una realitat. Després de l’aprovació de la Junta General del Servei Municipal d’Habitatge (SMHAUSA) del mes de juliol, avui s’ha signat davant de notari la cessió en dret de superfície de la parcel·la M3 ubicada al PP10 per l’edificació de 192 pisos de lloguer social, un 25% dels quals es reservarà a menors de 35 anys i un altre 25% a majors de 65 anys o a persones amb discapacitat. “La promoció del lloguer social és una de les prioritats del Govern Municipal i farem tot el que estigui a les nostres mans perquè sigui una realitat, ja que és una demanda social que cada cop va més en augment”, remarca el conseller de Territori, Nacho García.

La cessió del solar en dret de superfície es fa per un termini de 75 anys a la Fundació Sales perquè realitzi la construcció de la promoció i a la Fundació Nou Lloc, que serà l’encarregada de gestionar-la durant aquest termini.

Aquest és un projecte seleccionat pels fons europeus Next Generation, dels quals rebrà 6,9 milions d’euros, i que té un pressupost total de més de 28 milions d’euros. Aquest és el pas previ que cal fer perquè les Fundacions puguin sol·licitar aquests ajuts i començar a executar el projecte.

Està previst que els habitatges es començaran a construir el 2024 i estaran acabats el juny de 2026, tal com estableixen els terminis dels fons Next Generation.

Els pisos es llogaran a una base de preu de 6,63€ actualitzat amb IPC per metre quadrat –un preu evidentment més baix que el preu de mercat- però també més baix que el preu del mòdul màxim de protecció oficial.

Característiques de la convocatòria:

  • Es subvenciona la construcció d’habitatges en arrendament social d’edificis energèticament eficients de nova construcció o rehabilitació d’edificis no destinats actualment a habitatge, que es promoguin sobre sòls de titularitat pública, i que es qualifiquin d’habitatges de protecció oficial (HPO) destinats a lloguer o cessió d’ús, amb caràcter indefinit.
  • La dotació pressupostària prevista per Catalunya és de 160 milions d’euros i que es distribueix entre els diferents àmbits territorials, de forma que a la província de Tarragona li correspon un 10,68% (17.088.000€), que es repartirà entre els projectes presentats.
  • Aquesta convocatòria pretén incentivar la col·laboració publico-privada en la realització i gestió d’aquestes promocions, amb l’atorgament de la màxima puntuació a les promocions realitzades mitjançant la cessió del sòl públic en dret de superfície a entitats privades perquè promoguin i gestionin els habitatges durant un llarg termini de temps (normalment entre 75 i 99 anys).
  • Les promocions s’han de finalitzar abans del juny de 2026, termini en que esta previst el lliurament als demandants d’HPO inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial.

Característiques de la parcel·la M3:

  1. Construcció de 192 habitatges de 78m2, places d’aparcament i trasters, 2 locals comercials i 25 places d’aparcament comercial en dos edificis de 6 i 14 plantes d’alçada més àtic, amb zona enjardinada i eficients energèticament.
  2. El pressupost de construcció  és de 28,7 milions d’euros i es demana una subvenció de 6,9 milions d’euros.
  3. Els habitatges es llogaran a 6,63€/m2 (517€) i els aparcaments a 3,31€/m2 (50€).
  4. La promoció es realitzarà en col·laboració público-privada. Aquesta fórmula permet que passat el termini de 75 anys, el sòl i la construcció reverteixi a l’Ajuntament en un estat òptim de manteniment durant aquest termini.
  5. Es preveu una reserva d’almenys el 25% per joves amb menys de 35 anys i d’un altre 25% per persones majors de 65 o amb grau de discapacitat.

Justificació de la necessitat d’HPO a la ciutat

El municipi de Tarragona compta, segons les dades de l’Agència de l’Habitatge, amb 2.887 habitatges amb qualificació d’habitatge de protecció oficial vigent, el 74% dels quals han estat desenvolupats per promotors privats, el 21% per promotors públics, el 4% cooperatives i l’1% per promotors sense ànim de lucre. Aquest valor suposa un 5,5% respecte al total d’habitatges principals detectats al cens de població i habitatges de 2011 (realitzat per l’Institut Nacional d’Estadística), un percentatge molt llunyà de l’objectiu marcat pel Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya -aprovat inicialment i en fase d’informació pública- de comptar a tots els municipis declarats com a àrea de demanda forta i acreditada amb el 15% dels habitatges destinats a polítiques socials.

Segons el Pla, actualment a Tarragona només el 9,3% dels habitatges principals del municipi estan destinats a polítiques socials. No obstant això, ja que tenir en compte que d’aquests 2.887 habitatges qualificats d’habitatges de protecció oficial, únicament 201 estan destinats al lloguer. El baix percentatge d’aquesta tipologia d’habitatge (8% respecte al total d’habitatges protegits) indica la necessitat d’habitatge social de major facilitat d’accés.

Pel que fa a la producció d’habitatges amb protecció oficial observem com en els darrers deu anys, segons les dades de l’Agència de l’Habitatge, s’han iniciat 120 habitatges amb protecció oficial i se n’han finalitzat 121. Si bé el 2012 es detecta un màxim pel que fa a habitatges acabats (114), a la resta dels anys la producció és molt baixa o pràcticament nul·la. Si tenim en compte els valors de producció d’habitatges totals a la ciutat, únicament el 7,8% del total d’habitatges iniciats i el 6,6% dels acabats en el període 2012-2021 han estat desenvolupats amb algun tipus de protecció. Aquest aspecte, sumat al poc pes dels habitatges protegits respecte del parc total d’habitatges de la ciutat, agreuja la dificultat d’accés a l’habitatge.

D’altra banda, el municipi es troba localitzat dins de l’àrea de demanda residencial forta i acreditada i declarat com a àrea de mercat d’habitatge tens per la Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatge. Doncs la ciutat es troba en una situació d’escassetat d’oferta d’habitatges de lloguer, on els preus s’han incrementat un 26,7%, entre el 2016 i el 2020. El que representa un creixement interanual acumulat d’un 22,1% per sobre de la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya (4,6%). Amb la declaració de nul·litat parcial de la Llei 11/2020 pel Tribunal Constitucional i la inaplicació de les normes de contenció de rendes a la ciutat, és més necessari que mai buscar recursos que permetin disposar d’habitatges de lloguer a preus assequibles.

El municipi de Tarragona, el juliol de 2022 compta amb 3.171 unitats convivencials inscrites al Registre de Sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial. D’aquestes, 2.668 unitats convivencials demanaven lloguer, 1.166 lloguers amb opció de compra i 929 habitatges per adquirir en règim de propietat. No obstant això, la demanda real d’habitatges de protecció oficial al municipi encara pot ser més gran, atès que les sol·licituds caduquen anualment. Cal tenir en compte que a finals de 2020 aquest registre comptava amb un total de 4.041 unitats convivencials inscrites, el valor més alt amb diferència dels darrers 10 anys dels quals es disposa de dades. Aquest nombre d’inscrits reforça la demanda de la població d’aquest tipus d’habitatge.

Entre els objectius del Pla Local de l’Habitatge 2021-2026 es troba la necessitat de l’augment de l’habitatge social i públic disponible, afavorir l’accés de l’habitatge de grups especialment necessitats, afavorir l’habitatge assequible i la millora del parc edificatori, fomentar la diversificació de les tinences de l’habitatge i apostar per una ciutat dinàmica i moderna a l’àmbit de l’habitatge. Per tant, la concessió d’aquests ajuts permetria el desenvolupament d’un projecte ambiciós de promoció que permetria, a mitjans de 2026,  posar a disposició dels demandants d’habitatge, 223 HPO nous a la ciutat de Tarragona a preus assequibles i que en cap cas es desqualificaran, cosa que sempre estaran destinats al lloguer social.

Total
0
Shares
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Notícia anterior

El Mercat del Carrilet de Reus celebra una festa popular per commemorar el 40è aniversari

Notícia següent

Protecció Civil de Mollet incorpora dues noves motocicletes

Notícies relacionades