Millora i ampliació del PIF del Port de Tarragona

El projecte preveu millorar 4 naus frigorífiques i construir-ne una de nova

El projecte per a la reforma de les instal·lacions frigorífiques del Punt d’Inspecció Fronterer (PIF) del Port de Tarragona té com a objectiu millorar l’eficiència de 4 de  les cambres frigorífiques i la construcció d’una nova amb un pressupost total estimat de 96.455,64€.  

 

La millora comptarà amb canvis tecnològics en quatre cambres frigorífiques,  canviant el tipus de gas amb al que funcionen per un de més respectuós pel medi  ambient, anomenat R449A. La nova cambra frigorífica també comptarà amb  aquesta nova tecnologia i al mateix moment ampliarà la capacitat del propi PIF. 

 

Amb capacitat d’emmagatzemar productes congelats o frescos, aquestes  cambres treballen en temperatures d’entre 0 °C o -25 °C, segons les necessitats.  Les actuacions afecten a les instal·lacions de refrigeració de productes d’origen  animal de consum humà, productes d’origen animal de consum no humà i de  productes d’origen no animal de consum humà. 

 

Aquestes instal·lacions tenen un funcionament totalment aleatori. Amb els canvis i  millores previstes s’aconseguirà l’objectiu en seguretat, tècnica, economia i  sostenibilitat com en d’altres plataformes frigorífiques, aplicant una major o menor potència en funció del volum intern de les cambres i les seves necessitats. 

 

Unes instal·lacions obertes tots els dies de l’any 

Les instal·lacions del PIF, situades en el moll d’Andalusia del Port de Tarragona, sempre han d’estar llestes per a albergar els productes que arribin al Port i que  puguin ser retinguts per qualsevol raó duanera o sanitària. Aquestes cambres  frigorífiques han de poder aconseguir la temperatura de consigna en un termini de  24 hores per poder processar les mercaderies necessàries i mantenir-les en  perfecte estat en tot moment. 

 

Les instal·lacions frontereres de control sanitari de mercaderies està destinat a la  inspecció d’animals vius i productes d’origen animal, consum humà i consum no  humà. També s’inspeccionen productes d’origen no animal per a consum animal.  Aquest edifici compta amb una superfície total de 417,15 m2 amb 2 zones  d’operacions (consum humà i consum no humà) amb 4 cambres refrigerades, més  una nova que es construirà, i 6 fingers o molls de càrrega.