L’EMT reacciona a la falta de personal ampliant la borsa de treball

La convocatòria publicada al BOPT, romandrà oberta des del dia 24 de març, fins al dia 6 d’abril, ambdós inclosos

L’EMT ha decidit ampliar la borsa de treball de conductores i conductors d’autobusos. Amb aquesta acció busquen ampliar la plantilla actual per fer front a les necessitats de personal que requereix el servei de transport públic de la ciutat. La convocatòria publicada al BOPT, romandrà oberta des del dia 24 de març, fins al dia 6 d’abril, ambdós inclosos.

Totes les persones interessades poden descarregar-se l’imprès de sol·licitud des de la pàgina web de I’EMT (emtanemambtu.cat) o, també, podran recollir-lo a les oficines de l’EMT.

Els tràmits es faran de forma presencial, els/les aspirants hauran de presentar tota la documentació requerida a les bases, inclòs l’imprès per a la presentació a la convocatòria, a les oficines de l’EMT situades al Carrer Pere Martell, 1 Estació d’Autobusos despatx 16 (CP 43001) de Tarragona, en horari de 9:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres.

Requisits de les persones aspirants: 

  • Estar en possessió del títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Graduat Escolar o equivalents.
  • Estar en possessió del carnet de conduir “D”, vigent i homologat a l’Estat espanyol, i estar en possessió, en el moment de la convocatòria i de la incorporació a l’Empresa, de 10 punts del permís de conduir.
  • Estar en possessió de la Targeta de Qualificació Professional vigent com a conseqüència d’haver completat la formació corresponent al Certificat d’Aptitud Professional per a conductors (CAP).
  • Acreditació d’un mínim de 3 mesos d’experiència laboral en transport de viatgers amb permís de conduir D, amb Informe de vida laboral emès per la Seguretat Social actualitzat a la data de convocatòria així com contractes i/o certificats de les anteriors empreses.
  • Certificat acreditatiu del nivell “B2” de català o superior (en cas de no estar en possessió del nivell requerit, els aspirants hauran de superar la realització d’una prova específica).
  • Certificat acreditatiu del nivell “B2” de castellà en cas que fos necessari (En cas de no estar en possessió del nivell requerit, els aspirants hauran de superar la realització d’una prova específica).