L’Ajuntament de Salou regula l’ús dels patins elèctrics

Una nova regulació específica sobre l’ús de dels Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) com ara patinets elèctrics i bicicletes de pedaleig assistit, ha entrat en vigor a Salou, mitjançant una modificació de l’ordenança de trànsit

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat “la importància de la seguretat de les persones a l’hora de moure’s amb patinets elèctrics i bicicletes assistides”; i en aquest sentit, ha dit que “l’adaptació de la normativa, tenint en compte les necessitats actuals de desplaçament, minimitzant el risc i garantint la seguretat de les persones, era una qüestió necessària i prioritària”.

L’alcalde ha posat en valor, no obstant, que “estem parlant de vehicles sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, atès que són elèctrics i no contaminen”.

Per la seva banda, el regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, David González, ha explicat que “amb aquesta ordenança, regulem l’ús dels VMP de manera que els usuaris i usuàries els utilitzin de forma segura”. També, ha recordat que “el principal objectiu d’aquesta normativa és que les persones que en fan ús respectin les mesures de seguretat obligatòries, per evitar accidents i perquè puguin conviure amb la resta de persones que circulen per la via pública”.

Normativa de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)

La nova ordenança que regula els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) de estableix, entre altres coses, que:
– Els patinets elèctrics han de circular, sempre, per carril bici o Via 30.
– No és permès que més d’una persona circuli en el mateix vehicle.
– No és permès anar per les voreres, ni per vies de 50 km/h; o per vies interurbanes, travesseres, autopistes i autovies.
– No es pot superar la velocitat de 25 km/h, i cal respectar el sentit de circulació establert (unidireccional o bidireccional).
– Cal respectar, sempre, la prioritat dels vianants. I el conductor ha d’indicar les aturades i canvis de trajectòria.
– Cal mantenir una distància mínima respecte els vianants, d’1,5 metres.
– En els espais reservats pels vianants cal suspendre la circulació, baixant del vehicle.
– No es pot circular tampoc a menys d’1,5 m de les façanes.
– Cal que l’usuari/ària tingui, com a mínim, 15 anys. Els de menys edat només podran circular en VMP que resultin adequats per a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, en espais tancats al trànsit i acompanyats, en
tot moment, i sota la responsabilitat dels seus pares, mares o tutors/es.
– És obligatori l’ús de casc homologat. A la nit, cal encendre les llums, davant i darrere, i portar algun element reflectant, degudament homologat. A més, cal comptar amb timbre i un sistema adequat de frenada.
– Queda prohibit estacionar als arbres, fanals, semàfors, bancs i altres elements del mobiliari urbà.
– No es pot utilitzar el mòbil ni els auriculars mentre se circula.