Torredembarra aprova la primera remesa d’ajudes per a comerços afectats per la Covid

El termini de sol·licituds resta obert fins al 30 de novembre

Façana de l'Ajuntament de Torredembarra. Foto CEDIDA

La Junta de Govern Local ha aprovat la primera remesa de subvencions per a l’adquisició d’equips de protecció individual i altres materials o prestacions per a fer front a la Covid-19 per un import total de 3.186,61 €. Aquest import correspon als ajuts dirigits a dotze comerços que ja van presentar i justificar correctament despeses que la pandèmia els ha ocasionat. La subvenció que s’atorga és d’un 90 % de la despesa presentada amb un màxim de 400 €.

Aquests primers ajuts aprovats formen part de la convocatòria de subvencions de la Regidoria de Comerç, Indústria i Activitats de l’Ajuntament de Torredembarra destinada al sector comercial i de serveis del municipi que resta oberta fins al pròxim 30 de novembre, a la qual s’hi han destinat 80.000 €.

Poden acollir-se a les subvencions les persones físiques, jurídiques o empreses privades amb ànim de lucre, agrupacions de les dues, comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que encara que no tinguin personalitat jurídica duguin a terme les accions objecte de la subvenció  i que compleixin els requisits establerts a la convocatòria.

Són objecte de les ajudes els següents establiments:

•    Establiments comercials i de serveis amb atenció al públic amb una superfície menor o igual a 400 m2.
•    Establiments d’alimentació fins a 120 m2.
•    Establiments de restauració, sector hoteler: hostals, pensions i càmpings sense límit de superfície.
•    Gimnasos i espais educatius o assimilables sense límit de superfície.

Pel que fa als criteris per a atorgar els ajuts i la quantitat econòmica, cal tenir present que l’ordre d’accés a la subvenció es determinarà per l’ordre de presentació de sol·licituds. S’atorgaran per ordre d’entrada en el registre general de l’Ajuntament des que l’expedient estigui complet, i en funció de l’acompliment dels requisits exigits en les bases fins a esgotar la partida.

 

En aquest espai, es pot consultar tota la informació i formularis per poder presentar les sol·licituds de subvenció: http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/tramits/tramits/0/tra/129/1/

 

Aquí es pot consultar la convocatòria publicada al BOPT: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20200722&anyp=2020&num=04790&v=i