L’Ajuntament de Roda de Berà aprova una moció per eradicar l’ús del glifosat

L’any 2019 l’Ajuntament va començar a utilitzar l’herbicida ecològic BioEmpe Plus, a base de vinagre

El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat dijous passat al vespre una moció conjunta per eradicar l’ús del glifosat i per assolir un canvi dels pesticides i herbicides químics per tècniques respectuoses amb el medi ambient. La moció va ser proposada per Junts per Roda, que la va obrir a la resta de partits convidant-los a sumar-s’hi i a fer les seves pròpies esmenes. 

Són diversos els estudis científics que asseguren que els pesticides i herbicides químics utilitzats en l’agricultura i en la jardineria són altament perjudicials per a la salut de les persones i dels animals, que contaminen el medi ambient i les aigües. De tots els herbicides, el glifosat seria un dels més perillosos i contaminants. L’any 2015 l’Organització Mundial de la Salut el va classificar com a “probable cancerigen” per als éssers humans, però l’Agència de Seguretat Alimentària Europea no el va considerar com a tal i al 2017 va disposar que, d’acord amb la informació disponible, no estava justificada la classificació de perill i va renovar l’aprovació del glifosat per 5 anys més, fins al desembre de 2022. 

L’Ajuntament de Roda de Berà, però, es va voler avançar a aquesta data i ja des de l’any 2019 va començar a reduir l’ús d’aquest herbicida substituint-lo per un d’ecològic anomenat BioEmpe Plus, a base de vinagre, i amb un increment dels treballs de desbrossament manuals o mecànics. L’herbicida Roundup Plus, un diluït del glifosat, es va continuar utilitzant en algunes zones del municipi on ho hi havia una afluència de públic elevat, com camins o algunes parcel·les municipals. 

Ara, però, amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament es compromet a que en un període de sis mesos deixarà d’utilitzar qualsevol herbicida que contingui glifosat en tot el terme municipal i el substituirà per mitjans mecànics per desherbar o per qualsevol altra tècnica compatible amb la salut dels ciutadans i del medi ambient. També es dotarà al personal de la brigada municipal de la formació adequada per adoptar les noves tècniques de jardineria. 

Per altra banda, les empreses que siguin contractades per l’Ajuntament per al manteniment d’espais i zones verdes, tampoc podran utilitzar herbicides químics de síntesi i estaran obligades a emprar mètodes sostenibles i alternatius.

Mitjançant la moció, el consistori va adoptar el compromís d’informar, sensibilitzar i assessorar a la població, sobretot als petits i grans pagesos del municipi, dels avantatges per a la salut, l’alimentació, el medi ambient i el medi natural d’eliminar l’ús de pesticides i adoptar una lluita biològica respectuosa amb la salut de les persones i el medi ambient. 

Finalment, l’Ajuntament remarca que caldrà un canvi de perspectiva sobre el concepte de “males herbes”, associades per una part de la població amb una manca de manteniment. “Haurem de fer entendre a la ciutadania que quan veiem alguna herba als escocells dels arbres no és una mala herba, sinó que és una herba i que pot ser un índex de la qualitat de la terra”, va dir l’alcalde Pere Virgili durant la sessió de dijous.