Jordi Solé, regidor de Turisme de Torredembarra: “Ja no somiem. Volem que la marca Baix Gaià es consolidi”

Com encara Torredembarra la campanya d’estiu que tot just comença?
No sortirem massa del nostre model de residència, de turisme familiar i de sol i platja. No obstant, fa uns dos anys que hem començat a treballar per captar un turisme alternatiu: el cultural. Volem un turisme que estigui més en contacte amb el nostre patrimoni i, per tant, ampliar l’oferta. Comencem també a parlar del que és el turisme de fora de temporada.

Recentment heu celebrat el Festival de la Màgia… Serveix d’exemple com activitat cultural per captar un nou tipus de turisme?
Exacte. Són esdeveniments que atreuen els veïns del nostre municipi i també d’altres. Ara per ara, són activitats amb les que anem “estudiant” aquest nou model turístic. Després ja en treurem conclusions al Consell Municipal de Turisme per veure quin és el camí correcte.

Per tant, ara mateix quin és el camí a seguir?
Ara mateix la qüestió principal és definir un nou model per veure com podem crear iniciatives per consolidar el turisme familiar i de segona residència i com oferir alternatives. Aquest és el plantejament del Consell de Turisme, que s’ha creat recentment.
Hem de començar ha mirar seriosament què és el que podem acollir dintre de les nostres possibilitats i potencialitats. En aquest sentit, no només estem parlant de turisme familiar i cultural, sinó que també d’un turisme més ecològic. Són opcions que s’han de treballar i encaixar, a poc a poc, per ampliar l’oferta actual.

Per altra banda, com es valora des de Torredembarra l’Agrupació del Baix Gaià?
Ha d’haver-hi un nou replantejament. Ens hem trobat que si cadascú fa la seva “guerra” és impossible. S’ha de plantejar el Baix Gaià com un únic ens on hi han moltes possibilitats. Es necessita una estratègia turística. Nosaltres som part de la Costa Daurada, tot i que la gent quan pensa en Costa Daurada no pensa en el Baix Gaià. Es tracta de preguntar-nos com en podem treure profit. Aquest repte, que ara que ja hem començat a parlar seriosament, és el primer pas important perquè puguem elaborar estratègies turístiques, poder-les desenvolupar i tenir un contacte més directe amb l’entramat turístic, comercial i econòmic de la zona.

Què frena el Baix Gaià?
Últimament la política turística estava equivocada. No podem mirar-nos el melic. Hem de pensar en global. El que s’ha de fer és debatre quins han estat els errors i cap on hem d’anar.

Vostè està a favor de la “independència” del Baix Gaià? (que sigui un ens propi).
M’atreviria a dir que l’opinió majoritària està a favor que el Baix Gaià tingui una estructura pròpia. Està clar que hi ha divergències i diferents opinions. No obstant, hem començat a treballar en aquesta línia. Sabem els problemes que ens comporta, les dificultats… I clar que volem seguir dins de la capa protectora del Consell Comarcal del Tarragonès, però hem de donar un pas endavant.

En aquest sentit, creu que s’estan fent bé les coses?
Hi ha molt d’interès en què les coses funcionin. No obstant encara hi han “tics” que hem de rectificar. Com el que comentàvem abans de mirar-nos el melic. Hi ha municipis que ja tenen una vitalitat turística forta i d’altres que no la tenen. Això ha creat una gran diferència i ha fet que durant molts anys cada municipi mirés per ell mateix, oblidant el potencial dels municipis veïns. Tot i això, és cert que ara hi ha més interès, es fan moltes reunions, hi ha ganes de debatre. Ja no somien, volem que es consolidi. Però és un procés que serà llarg.

Per tant, i partint de la base de la voluntat de tirar endavant la marca Baix Gaià, quin és el següent pas?
El que necessita el Baix Gaià és definir-se com a entitat. Per a mi és el pas més important. Hi ha gent que no està d’acord. Però hem de ser capaços d’explicar el perquè és necessari. Això comporta també certa organització, ja que ser una entitat pròpia suposa una infraestructura, uns altres moviments de funcionament. Ara hi ha unes quotes, una secretaria que coordina i que porta el pes de tot el que és el l’Agrupació… Però en cas de ser una entitat pròpia necessitarem una altra infraestructura completament nova, i això serà un procés llarg.

I mentre no arriba?
Hem de mirar de fer el màxim d’accions conjuntes per tal de començar a prendre forma i perquè ens serveixi d’experiència i de fil conductor cap a on volem arribar.

Com a regidor de turisme, com li agradaria veure el Baix Gaià?
Consolidat. Com un ens propi i que tingui la capacitat de prendre decisions. Que el Baix Gaià fos una marca implantada i que els ens polítics més forts fessin una aposta ferma cap a la nostra zona.