El Servei de primera acollida d’Altafulla organitza nous cursos

El Servei de primera acollida organitza quatre nous cursos d’alfabetització en català i coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic a Altafulla

El Departament de Treball, Afers  Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posa a l’abast de la  ciutadania un servei de primera acollida ‘Lletres per a Tothom’ en  col·laboració amb la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament d’Altafulla,  el Consell Comarcal del Tarragonès, l’Associació de Professionals i  Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC), i diferents entitats locals amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal de les  persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats  entre la ciutadania. 

 

Aquest servei tracta d’un conjunt d’accions i recursos que responen a les  necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials.  Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements  mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya. 

 

Els continguts a acreditar es divideixen en quatre mòduls: un mòdul per  aprendre català amb un mínim de 90 hores; un mòdul sobre  coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores; un  tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana i el seu  marc jurídic amb un mínim de 15 hores, i un quart curs de conversa  en català amb una durada de 30 hores.  

 

La totalitat d’hores són 150 que es reparteixen en formació presencial,  amb un màxim de sis persones, i on line, simultàniament, segons criteri  de connectivitat i salut. Els cursos es duran a terme del 28 de  setembre de 2020 al 28 de febrer de 2021, i es desenvoluparan a  l’Era de l’Esteve, al carrer de les Bruixes s/n, de dilluns a divendres, de  09:30 a 12:00 hores. El servei de primera acollida és un servei gratuït i està cofinançat al 50 per cent pel Fons Social Europeu de la Unió  Europea.

  

La data límit d’inscripció és el 24 de setembre. Cal escriure un correu  electrònic a aj.altafulla@altanet.org indicant: 

Un cop s’acabi la formació, es lliurarà el certificat de Primera Acollida.