Convertiran el pas soterrat del carrer dels Pescadors en un dipòsit d’aigües

Les obres començaran el 5 de febrer i es preveu que tinguin una durada de quatre mesos. En alguns moments, es produiran afectacions puntuals de pas alternatiu del trànsit, sobre les quals se n’informarà en el transcurs de les obres

La Regidoria de Via Pública i Manteniment ha informat que el pròxim 5 de febrer s’iniciaran les obres de conversió del pas soterrat existent en l’antiga N-340 (passeig de Miramar) situat a la cruïlla del carrer de Pompeu Fabra i carrer dels Pescadors en un dipòsit d’aigües (també anomenat tanc de laminació de tempestes). Aquesta actuació l’executarà l’empresa Sorea ja que està emmarcada en el projecte de millores tècniques i ambientals de les xarxes d’aigua potable i clavegueram que conté les inversions a realitzar pel concessionari fruit del contracte de concessió amb l’Ajuntament. L’import d’aquestes obres en concret és de 196.277,09 (IVA inclòs).

El projecte que s’executarà inclou les següents accions:

  • Conversió del pas soterrani en tanc de laminació
  • Xarxa de captació de les aigües pluvials en superfície mitjançant embornals, reixes interceptores i les canalitzacions consegüents.
  • Estació de bombament i sistema de buidat del dipòsit a través d’una nova impulsió per tal d’abocar a llera pública i dipòsit de reserva d’aigües per a reg de zones verdes.
  • Reurbanització de l’entorn on es troba el pas inferior: retirada de marquesines, anul·lació de reixes, reposició de panot, reixes de tràmex, lloses.

El dipòsit tindrà un volum de 204,03 m³ dels quals 40,48 m³ seran del dipòsit de reg i 163,55 m³ seran del dipòsit de drenatge. S’ha calculat per un període de retorn de cinc anys, és a dir, per absorbir els litres de precipitació de la darrera pluja de més intensitat dels darrers cinc anys.

En aquest sentit, el regidor de Via Pública i Manteniment, Valeriano Pino, ha explicat que la conversió del pas soterrat en dipòsit d’aigües és una de els solucions previstes a la problemàtica que es genera al passeig de Miramar en episodis de pluges intenses, ja que aleshores les aigües circulen per la superfície.

Es preveu que les obres tinguin una durada de quatre mesos. En alguns moments, es produiran afectacions puntuals de pas alternatiu del trànsit, sobre les quals se n’informarà en el transcurs de les obres.