Comencen les obres d’urbanització del Segon Polígon Eixample Residencial

Es duran a terme en dos àmbits d’actuació diferents, el primer afectarà al carrer Antoni Gaudí; i el segon als carrers Meritxell i Joan Sebastian Bach.

Comencen les obres d’urbanització del Segon Polígon Eixample Residencial.

Ahir dilluns es van posar en marxa els treballs d’urbanització del II Polígon Eixample Residencial, una obra molt esperada pels veïns dels carrers Meritxell, Joan Sebastian Bach i Antoni Gaudí. L’Ajuntament posa final d’aquesta manera a un problema que els veïns han patit durant més de tres dècades. 

Durant la dècada dels 80 es va començar a construir el Segon Polígon de l’Eixample Residencial, una zona on no es van executar prèviament les obres d’urbanització i en la qual es van vendre i edificar parcel·les en un àmbit sense els serveis urbanístics bàsics. 

La situació actual és de xarxes de serveis i pavimentació de diferents graus d’acabament, des de la no existència de cap tipus de servei en algunes parcel·les, passant per altres amb escomeses no adaptades a la normativa, o actuacions aleatòries i sense control normatiu. 

Quant als propis habitatges, es diferencien tres tipus, parcel·les buides; parcel·les amb vivendes sense acabar; i habitatges en funcionament, alguns dels quals estan dotats de serveis, i d’altres incomplerts. 

Amb la voluntat de donar solució a una situació irregular i al perjudici important que els veïns que hi resideixen patien, al llarg dels anys les diferents corporacions han intentat donar una solució definitiva sense èxit, amb actuacions de caràcter provisional que tenien l’objectiu de donar respostes puntuals.

Per aquest motiu l’equip de Govern va voler buscar una solució definitiva que acabés amb la precarietat i les necessitats no satisfetes que han patit els veïns d’aquesta zona durant tants anys, i ja durant l’anterior legislatura va iniciar els tràmits per posar en marxa la urbanització definitiva, un procés que s’ha allargat fins ara, quan han començat les obres. 

Unitat d’actuació 8-2

Les obres es duran a terme a la unitat d’actuació 8-2 que inclou dos àmbits diferents. El primer compren el carrer Antoni Gaudí i el passatge Expo, amb una superfície total de 48.212,63 metres quadrats i 44 parcel·les. Quant al segon àmbit, inclou els carrers Meritxell i Joan Sebastian Bach, amb una superfície de 33.096,27 metres quadrats i 34 parcel·les. 

El termini d’execució del primer àmbit serà de quatre mesos, amb un import de 679.272,20 euros, finançats pels propis veïns a través de les quotes urbanístiques corresponents; i de tres mesos i dues setmanes, i un import de 457.396,52 euros, pagats de la mateixa manera, pel que fa al segon àmbit. 

Millores 

Entre les millores que es duran a terme trobem l’arranjament dels carrers, amb la neteja dels vorals, la pavimentació de la calçada i les voreres, la instal·lació de la senyalització vertical i horitzontal, i la instal·lació de nous fanals d’alta eficiència energètica. La urbanització del Segon Polígon permetrà millorar també la xarxa d’enllumenat públic, la xarxa de recollida d’aigües pluvials, la xarxa de recollida d’aigües residuals, la xarxa d’aigua potable, i les xarxes de baixa tensió de telecomunicacions i del gas. 

Aquestes millores permetran regularitzar la situació de les parcel·les i una revalorització considerable dels terrenys, amb una millora de l’accessibilitat, una major comoditat per als vianants i conductors i l’increment de la seva seguretat, i, en definitiva, una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquests carrers, per als qui suposarà deixar enrere el passat.