Torredembarra limita l’horari per a realitzar obres durant l’estiu

De l'1 de juliol a l'11 de setembre, ambdós inclosos

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra ha aprovat les limitacions horàries per a les obres a realitzar en el municipi durant el període d’estiu, entre l’1 de juliol i l’11 de setembre (ambdós inclosos). En aquest sentit, només es podran realitzar obres o actuacions que comportin sorolls molestos per als veïns i veïnes durant els següents horaris:
• De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h.
• Dissabtes, de 9 a 14 h.
• La resta de jornada laboral només es podran realitzar treballs que no comportin la producció de sorolls molestos per als veïns.
• Queden prohibits els treballs nocturns de cap tipus (de 22 a 8 h).
• Es prohibeix l’execució d’obres els diumenges i festius.
• Es podran autoritzar obres fora d’aquests horaris sempre que se’n justifiqui la necessitat i així ho resolgui motivadament l’òrgan competent.
A més, durant aquest mateix període a la via pública únicament es podran realitzar les obres que es puguin considerar d’escassa incidència per a la resta d’usuaris, obres d’interès general, o reparacions urgents de serveis públics. A tal efecte, serà necessària l’emissió del corresponent informe tècnic que així ho justifiqui. El present acord es prorrogarà anualment si no es deixa expressament sense efecte per l’òrgan competent.