Torredembarra intensifica el reforç de desinfecció dels punts d’afluència de públic

L’Ajuntament de Torredembarra ha decidit intensificar el reforç de desinfecció que duen a terme operaris de la Brigada Municipal en punts d’afluència de públic des del 23 de març passat i que tenia lloc tres dies a la setmana. A partir d’avui, 1 d’abril, la Regidoria de Via
Pública i Manteniment realitzarà aquestes tasques de reforç diàriament. A més, s’han ampliat els indrets que es desinfectaran al llarg de les tres rutes en què es treballa. Cal recordar que aquesta desinfecció es realitza al voltant de les zones amb establiments
sanitaris, d’alimentació, de transports, alguns edificis municipals, etc.

Les rutes són: una primera que engloba el CAP, zona dels Munts i Baix a Mar; una segona per al centre vila, i una tercera per a l’entorn d’edificis municipals, nucli antic, la zona de Sant Jordi, Marítima Nord i Sud i Clarà.
D’altra banda, cal recordar que arran de la declaració de l’estat d’alarma, l’empresa que presta el servei de neteja de la via pública de tot el municipi ja du a terme la desinfecció de carrers amb lleixiu.

A més, des de la Regidoria de Sostenibilitat ja es va informar que també es du a terme la desinfecció al voltant dels contenidors d’escombraries i a les tapes i pedals dels mateixos i dels contenidors d’orgànica comercial. Per aquesta motiu, no es pot deixar cap tipus de
voluminós a la via pública ja que impedeix una correcta desinfecció de la zona. A més, el servei de recollida de voluminosos ha quedat suspès.