Roda de Berà continuarà oferint una tarifa plana pels impostos municipals

Vuitanta-dues persones van sol·licitar al 2018 aquest nou servei que té l’objectiu d’ajudar a les famílies a fer front als pagaments municipals.

Després de l’èxit assolit en la primera edició, l’àrea d’Hisenda de l’Ajuntament i el servei de cobraments de BASE de la Diputació de Tarragona tornen a engegar per al proper any el Compte de Pagament Personalitzat. Aquest sistema de cobrament d’impostos municipals permet agrupar-los en un compte únic i realitzar un pagament fraccionat sense interessos al llarg de nou mensualitats, entre els mesos de febrer i octubre.

No té cap cost per als ciutadans i els permet tenir un major control dels seus pagaments, rebre informació detallada del total, dels venciments previstos o de l’import de cadascun dels fraccionaments.

A finals de novembre de 2017 es va posar en marxa el compte únic i, tot i el poc marge de temps, un total de 82 persones el van sol·licitar i es van incloure 234 objectes, els quals van ascendir a un import de 70.700 euros fraccionats.

Cada contribuent pot decidir quins tributs l’interessaria agrupar, encara que es tracti d’obligacions emeses des de diferents ajuntaments. S’inclouen tots els impostos municipals, a excepció de la taxa de l’aigua: l’impost sobre béns immobles (IBI), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com les taxes de venciment periòdic de caràcter col·lectiu com guals o la recollida d’escombraries i clavegueram.

Aquest projecte era una de les promeses electorals de l’alcalde Pere Virgili a les passades eleccions municipals i va esdevenir una lluita per poder facilitar a les famílies el pagament dels tributs municipals d’aquesta manera, sense interessos i en mensualitats més còmodes

Les persones interessades en sol·licitar aquest servei de cara als impostos de 2019 poden fer-ho abans del 31 de desembre per via telemàtica al web de BASE, www.base.cat, o a l’oficina de Roda de Berà ubicada al carrer Vendrell, 29. Allà, a més a més, si ho desitgen, podran comprovar mitjançant una simulació com quedaria cadascuna de les quotes. Per a més informació també poden adreçar-s’hi a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Aquells que ja ho van tramitar per al 2018 no caldrà que ho tornin a fer, atès que l’acolliment al sistema de Pagament Personalitzat es prorroga automàticament pels següents exercicis sempre que el ciutadà no hi renunciï de forma expressa i continuï complint els requisits.

Requisits
Els interessats hauran de complir els següents requisits: l’import mínim del total de rebuts haurà de ser superior a 300 euros; no tenir deute pendent en període executiu, llevat que aquest deute estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa; el sol·licitant ha de ser el subjecte passiu dels rebuts a incloure en l’expedient de Pagament Personalitzat; i el titular del compte únic ha de ser necessàriament el mateix obligat tributari.