Les patrulles cíviques per garantir la convivència a Torredembarra

És una eina posada en marxa per la Policia Local

La Policia Local ha posat en marxa, durant el mes d’agost i coincidint amb el període de màxima concurrència de visitants i veïns a Torredembarra, un servei de patrullatge cívic orientat a garantir el compliment de l’ordenança de civisme i convivència ciutadana, prevenint doncs amb la presència de les esmentades patrulles qualsevol comportament incívic que alteri la convivència entre els ciutadans.

Aquestes patrulles centren la seva tasca en supervisar el compliment de la normativa en termes de tinença d’animals, ordre públic, venda ambulant i espais protegits, incidint en aquests punts per reforçar la sensació de prevenció, ordre i control de la convivència.

El pla d’acció persegueix els següents objectius:

  • Tinença d’animals: reduir incidents i detectar irregularitats relacionades amb els excrements, la documentació, la subjecció i les molèsties als veïns.
  • Ordre públic: garantir l’ús adequat dels espais públics, com ara places i parcs, respectant les normes i usos establerts.
  • Venda ambulant: prevenir aquesta activitat a la via pública, especialment a la zona del passeig de Rafel Campalans i del passeig de Colom.
  • Espais protegits: controlar l’accés de gossos i vehicles motoritzats, entre d’altres, a la Zona EIN dels Muntanyans.