La Brigada Municipal resol un 46 % més d’instàncies per incidències a la via pública que el 2017

Ho ha fet amb una mitjana de 18 treballadors, dos més que l’any anterior, i que han actuat en el manteniment de places, parcs i carrers, centres educatius, instal·lacions esportives i l’organització de festes, fires i actes públics

La Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Altafulla ha resolt durant aquest 2018 un 46% més d’instàncies per incidències a la via pública que el 2017. Són dades que s’extreuen de la memòria sobre les actuacions que realitza la Brigada de l’Ajuntament d’Altafulla anualment. En aquest sentit, durant aquest passat any 2018 s’han atès un total de 377 instàncies, lluny de les poc més de 200 que es van registrar el 2017 i que són competència de la Brigada.

D’aquestes, un total de 121 corresponen a incidències i informes de la Policia Local d’Altafulla; 86 provenen de demandes de la ciutadania; 53, d’entitats, 95 de les diferents àrees de l’Ajuntament, i un total de 22 fan referència a la pintada de guals. Un cop resoltes, han estat contestades pel regidor corresponent de l’àrea, o bé, mitjançant el web municipal (www.altafulla.cat) i les xarxes socials de l’Ajuntament, ja sigui Twitter, Facebook i Instagram.

Aquestes incidències han estat gestionades per una mitjana de 18 treballadors i treballadores municipals, dos més que l’any anterior, tenint en compte que hi ha una plantilla fixa de 24 dels quals tres han estat de baixa per malaltia gairebé tot el curs.

Més enllà de les instàncies resoltes, la Brigada ha continuat desenvolupant treballs per al bon manteniment de places, parcs i carrers, neteja de la via pública, transport adaptat, reparació i substitució de l’enllumenat públic, centres educatius, instal·lacions esportives i municipals, i contribuint també en l’organització de festes, fires i actes públics del municipi.

D’aquests treballs destaquen la redistribució de la zona verda del carrer Clot de Torrell on està instal·lada l’escultura “Al·legoria a l’11 de Setembre”; renovació del Parc de la Caputxeta; arranjament de voreres i jardinera de la plaça de Sant Isidre; la reforma dels abeuradors d’aigua a l’Era del Castell; la col·locació de les cistelles de bàsquet al Parc de Brises del Mar; l’ampliació del hort del col·legi La Portalada; les obres de reparació de la Piscina Municipal per fuita d’aigua; la pintada dels vestuaris del camp de futbol; el condicionament i pavimentació del Passatges del Roqueró i dos vials que connecten els carrers Gaià i Portalada, i la neteja i condicionament dels safareigs de l’Hort del Senyor, entre d’altres millores.

També cal remarcar els treballs de posada en marxa dels edificis públics com ara els col·legis La Portalada i El Roquissar, les llars d’infants municipals Francesc Blanch i Hort de Pau, el consultori mèdic, la Biblioteca, l’Escola de Música i d’Adults, el Centre d’Entitats, el Punt d’Informació Juvenil, l’Escola Aldara, el Pavelló Municipal d’Esports, i l’estadi municipal Joan Pijuan.

En aquest apartat, cal subratllar també la feina de les sis treballadores de neteja diària que atenen els centres educatius i altres espais municipals com l’Ajuntament, l’Escola de Música, entre d’altres; els dos bidells de les escoles La Portalada i El Roquissar, així com també les tres persones fixes que vetllen per al bon manteniment de les instal·lacions del camp de futbol i el Pavelló.

Un gruix important del temps esmerçat per la Brigada Municipal l’ocupa l’organització i logística de les fires, festes i actes públics, ja siguin organitzades des de les regidories com des de les entitats que compten amb la col·laboració de l’Ajuntament, i que en són més de 200 activitats. Moltes d’elles han estat concentrades en els mesos d’estiu, comptant de juny a setembre, on aquest any passat van ser ateses per una mitjana de 19 treballadors i treballadores municipals.