L’1 de juliol s’inicia la limitació d’obres i d’horaris per evitar molèsties als veïns i veïnes

Fins l'11 de setembre

En atenció al caràcter turístic del municipi, l’Ajuntament recorda que entre l’1 de juliol i l’11 de setembre existeix una limitació d’horaris i d’obres a realitzar, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties per als veïns i veïnes en quant a la producció de sorolls, pols, fang, etc. L’àmbit espacial afectat és el sòl urbà delimitat com a tal pel Pla d’Ordenació Urbana Municipal.

D’aquesta manera, la limitació aprovada assenyala que l’execució de les obres o actuacions autoritzades que es realitzin durant el període estival comprès entre l’1 de juliol i l’11 de setembre, ha de ser en el següent horari:

§ De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h.

Dissabtes, de 10 a 13.30 h.

§ La resta de jornada laboral no es podrà realitzar cap tipus d’obra que comporti sorolls molestos per als veïns i queden prohibits els treballs nocturns.

§ Es prohibeix l’exercici d’obres els diumenges i festius.

També cal destacar que no es realitzaran obres en la via pública si no tenen la consideració d’obres d’interès general, o reparacions urgents de serveis públics.