Els fets delictius a Torredembarra s’han reduït un 3’46% aquest 2018

La Junta Local de Seguretat del municipi ha aprovat, aquest dijous, el Pla de Seguretat Local per al període 2019-2022

Els fets delictius a Torredembarra s’han reduït un 3’46% des de principi d’any i respecte al 2017. Aquesta és una de les dades que s’extreu de la Junta Local de Seguretat que ha tingut lloc aquest migdia a l’Ajuntament de Torredembarra. Aquesta és una dada que han aportat des del cos dels Mossos d’Esquadra i que suposa, a més, una reducció del 8’25%, segons les dades acumulades des del 2013.

Durant la Junta de Seguretat, a més, s’ha aprovat el Pla Local de Seguretat del municipi per al període 2019-2022. Els principals objectius d’aquest són: millorar el sistema de seguretat, reduir els fets delinqüencials, reduir l’accidentalitat, protegir la ciutadania davant riscos naturals, fomentar la convivència i el civisme i garantir la seguretat urbanística i mediambiental. Aquest és l’acord més destacable de la Junta que ha comptat amb la participació de l’alcalde, Eduard Rovira; el director dels Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, Joan Carles de la Monja; la subdirectora general de coordinació de Policia de Catalunya, Begonya Curto; el regidor de Governació, José García, el sotsinspector cap de la Policia Local, Miguel Ángel Marchal, i altres comandaments de la Policia Local, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional.

En relació als objectius generals abans esmentats, se n’han marcat d’altres de més específics amb les accions que caldrà dur a terme. A grans trets, es duran a terme actuacions per millorar la coordinació dels actors de seguretat; reforçar el model de proximitat i l’atenció ciutadana; fomentar l’adopció de mesures d’autoprotecció per part de la ciutadania; incrementar les accions preventives de delictes relacionats amb el tràfic, la tinença i el consum de drogues; implantar mesures i estratègies preventives a les platges; millorar el compliment de la disciplina viària; sensibilitzar sobre la perillositat de les conductes de risc; millorar la seguretat del trànsit en zona urbana; elaborar i actualitzar els plans de protecció civil; reduir els conflictes amb els grups de risc, controlar la seguretat sanitària i mediambiental, etc. Per a la seva execució, el pla conté un cronograma on s’estableixen les periodicitats de les accions a emprendre durant la durada del mateix.