El contracte de servei de neteja de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal, adjudicat

A l’empresa Selmar S.A.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra ha adjudicat, a l’empresa Selmar S.A., el contracte de servei de neteja de les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal, per un import anual de 74.632,80 (IVA inclòs) per un període de dos anys, prorrogables 2 anys més.
El contracte preveu la neteja dels següents espais esportius municipals:

Pavelló Municipal Sant Jordi
Camp de Futbol Municipal
Piscines municipals i oficines
Minipavelló Els Caus
Wc pista d’atletisme