Balanç positiu dels primers dies d’activació del DUPROCIM a Altafulla

Es va activar en fase d'emergència el passat 19 de març on prèviament ja s'havien realitzat diferents actuacions per protegir la població

L’Ajuntament d’Altafulla va activar des del passat 19 de març el pla d’actuació de protecció civil que s’emmarca dintre del Document únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Ho va fer directament en fase d’emergència un cop s’aprovés l’Estat d’Alarma per part del govern de l’Estat arran de la pandèmia del covid-19 i que, per tant, requeria de l’actuació immediata amb l’objectiu de portar a terme, en línies generals, un conjunt d’accions encaminades a dirigir la població cap a un confinament a casa i així reduir al màxim el número de contagis. Prèviament ja s’havien realitzat diferents actuacions per protegir la població.

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. Aquest document es va aprovar el març de 2019 pel Ple de l’Ajuntament i està homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

L’organigrama del DUPROCIM està configurat per la Coalcaldia, el regidor de Protecció Civil, la Comissió Municipal de Protecció Civil, formada per tècnics municipals, tècnics d’altres administracions i voluntariat; i el Comitè d’Emergències, format per un consell assessor amb regidors/es tècnics de seguretat local, sanitaris i emergències, i el Gabinet d’Informació Municipal.

El balanç d’aquests primers dies d’activació ha estat molt positiu, segons ha remarcat el coalcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, que ha subratllat la bona col·laboració de tots i totes i l’adequada coordinació que s’ha realitzat en el conjunt.

Tots ells defineixen els protocols de comunicació i operació necessaris per al seu bon funcionament, incorporant documents, llistats de contactes i registres per un fer un seguiment i control del pla d’emergències, del personal implicat en les tasques encomanades durant la seva durada al personal municipal.

Aquestes tasques van des de l’ordre i avisos a la població, intervenció, logística i acollida, coordinació i emergències, protecció de les persones i elements més vulnerables, entre d’altres.