Roda de Berà signa l’acta de recepció de les obres d’urbanització d’un àmbit del Segon Polígon Eixample Residencial

Dels carrers Joan Sebastian Bach i Meritxell.

Aquest matí l’alcalde Pere Virgili, acompanyat pel regidor d’Urbanisme, Manel González, pels tècnics municipals, la direcció facultativa i el representant de la consultora, ha signat la recepció de les obres d’urbanització d’un dels àmbits d’actuació en què es va dividir el Segon Polígon Eixample Residencial, en aquest cas dels carrers Joan Sebastian Bach i Meritxell.

Aquesta era una obra molt esperada per tots els veïns i veïnes dels carrers afectats. I amb l’inici de les obres al gener de 2020 i la recepció definitiva ara, l’Ajuntament posa fi als problemes que durant dècades els residents dels carrers Antoni Gaudí, Meritxell i Joan Sebastian Bach havien patit.

Quant a la recepció de les obres del primer àmbit, al carrer Antoni Gaudí i passatge Expo, el consistori resta a l’espera que la companyia elèctrica efectuï la descàrrega elèctrica amb la connexió dels comptadors a la nova xarxa.

Millores

Entre les millores que s’han realitzat trobem l’arranjament dels carrers, amb la neteja dels vorals, la pavimentació de la calçada i les voreres, la instal·lació de la senyalització vertical i horitzontal, i la instal·lació de nous fanals d’alta eficiència energètica. La urbanització del Segon Polígon ha permès també millorar la xarxa d’enllumenat públic, la xarxa de recollida d’aigües pluvials, la xarxa de recollida d’aigües residuals, la xarxa d’aigua potable, i les xarxes de baixa tensió de telecomunicacions i del gas.

Aquestes suposen una revalorització considerable dels habitatges d’aquests carrers, amb una millora de l’accessibilitat, una major comoditat per als vianants i conductors, l’increment de la seva seguretat, i, en definitiva, una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquests carrers, els qui per fi han pogut deixar enrere el passat.

Solució a un problema històric

Durant la dècada dels 80 es va començar a construir el Segon Polígon de l’Eixample Residencial, una zona on no es van executar prèviament les obres d’urbanització i en la qual es van vendre i edificar parcel·les en un àmbit sense els serveis urbanístics bàsics.
La situació abans de les obres anava des de la no existència de cap tipus de servei en algunes parcel·les, passant per altres amb escomeses no adaptades a la normativa, o amb actuacions aleatòries i sense control normatiu. També hi havia xarxes de serveis i pavimentació de diferents graus d’acabament.

Amb la voluntat de donar solució a una situació irregular i al perjudici important que els veïns i veïnes patien, al llarg dels anys les diferents corporacions havien intentat donar una solució definitiva sense èxit, amb actuacions de caràcter provisional que tenien l’objectiu de donar respostes puntuals.

Per aquest motiu l’equip de Govern va voler buscar una solució que acabés amb la precarietat i les necessitats no satisfetes que havien patit els veïns durant tants anys, i ja durant l’anterior legislatura va iniciar els tràmits per posar en marxa la urbanització definitiva.

Les obres, amb un import de 679.270 euros, el primer àmbit, i de 457.396 euros, el segon, seran sufragades pels veïns a través de les quotes urbanístiques corresponents, tot i que l’Ajuntament va avançar els diners i els propietaris no van començar a pagar les quotes fins que no es van iniciar les obres definitivament, amb opcions per flexibilitzar el pagament i adaptar-lo a la seva situació familiar.